NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp av namn på intyg från 1904

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp av namn på intyg från 1904
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2020-08-14, 00:33
    Evonderlancken

O Medin         AMarcus


Handlingen gäller av allt att döma ett barns intagning på Allmänna barnhuset i Stockholm. Herrarna som undertecknade var Carl Ehrenfried von der Lancken (1843–1919) som 1895–1908 var underståthållare i Stockholm och som sådan, i överståthållarens frånvaro, ordförande i Allmänna barnhusinrättningens direktion, samt två ledamöter av densamma vid denna tid: överläkaren vid barnhuset Karl Oscar Medin (1847–1927) och intendenten vid barnhuset Josef August Arnoldsson Marcus (1854–1917).