NULL Skriv ut sidan - SV: Pehr August

Anbytarforum

Titel: SV: Pehr August
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2020-08-10, 23:57

Son af Båtsman Anders
G:* Örn på No 14 Ölfvings-
torp och deß Hustru Maria
Isaks dotter _________ 34.
Faddrar: Inhyses Johan
Gummesson i Wassmolö-
sa och deß Hustru Ingrid Isaks
dotter, dräng Peter Jonsson och
pigan Ingrid Stina Jons dotter
på No 1 Ölfvingstorp.

* Hans patronymikon var Gummesson, enligt Centrala soldatregistret: