NULL Skriv ut sidan - SV: Soldaten Hurtig

Anbytarforum

Titel: SV: Soldaten Hurtig
Skrivet av: Jan Hedström skrivet 2020-07-22, 21:29
När det gäller soldat Hurtig så kanske man skulle se han i sammanhang med den Henrik Michaelsson Hjärpe som dyker upp i Bälinge soldater  (SE/HLA/1010132/A I/4b (1749-1764) (perioden 1750-57). Det är en del sammanfallanden som gör att man inte kan bortse från att det kan vara samma person som soldat Hurtig.

Henrik Michaelsson Hjärpe (rote 38 från augusti 1743) (enligt Generalmönsterrullan 1744 född 1704, är 40 år, och är Västerbottning från Torneå). Soldat Hjärpe gifter sig med Anna Pålsdotter 18 nov 1744 (hon är troligen från Brobyn 4). Enligt HFL Bälinge så flyttar Henrik Michaelsson Hjärpe och Anna Pålsdotter till Torneå cirka 1757

I HFLför Bälinge står två döttrar uppförda på paret, döttrar som Henrik omöjligen kan ha fått med Anna då de 1748 är 14 (Sophia) och 12 år. (Brita). Det vill säga Henrik måste ha fått döttrarna med en annan mor. Eller de kan också vara Annas döttrar från ett tidigare äktenskap, men om det är Anna från Brobyn 4, vilket jag tror, så har hon inte varit gift tidigare och är cirka 40 år när hon gifter sig.

Så om vi bortser från möjligheten att soldat Hjärpe har fått barnen i en annan församling och flyttat till Nederluleå för att ta värvning som soldat vid 40 års ålder med två döttrar utan mor, så kan det vara möjligt att soldat Hjärpe är samma soldat som soldat Hurtig som får totalt 8 barn bl.a. i Buddbyn. Både Hurtig och Hjärpe har nämlingen två döttrar som heter Sophia och Brita. Hurtigs döttrar är födda 25 okt 1732 (Sophia) och 19 mars 1736 (Brita), dvs de skulle vara 16 och 12 år 1748. Hjärpes döttrar i HFL är 14 (Sophia) och 12 (Brita) 1748, så Sophias ålder stämmer inte överens.

Det är framför allt ovanligheten runt faderns namn och Sophias namn  och det faktum att man har två döttrar som heter Sophia och Brita med några års mellanrum som gör att man nog bör värdera detta. Hade faderns namn varit Per Persson och barna Anna och Brita, så hade de säkert kunnat vara många alternativ på den här tiden. Men Henrik Michaelsson är ett extremt ovanligt namn i Nederluleå.  Jag hittar bara dessa två i perioden 1700-60 i församlingen. I tillägg har de ungefär samma ålder. Soldat Hurtig ska vara född 1706 enligt GML 1728. Soldat Hjärpe är född 1704 enligt GML 1744. Sophia är ett mycket ovanligt förnamn i Nederluleå första delen av 1700-talet. Bara 13 födda varav hälften dör som barn. Är ingen annan av de kvarvarande som också har en syster som heter Brita några år yngre och som också har en pappa som heter Henrik Michaelsson. Som jag ser det så är det en del som tyder på att det kan vara samma man. Första frun Brita ska då ha avlidit någon gång mellan 1736 då sista barnet föds och 1744 då han i så fall gifter om sig.

Det som möjligen talar emot att det är samma person är att Hurtig är avskedad soldat när han får barn 1734. Men 1743 när Hjärpe tas in så var det nog ganska stor brist på soldater efter de stora förlusterna i kriget 1741-42, varför annars ta in en 40 åring till tjänst? Men det verkar då underligt att Hjärpe skulle komma från en annan församling. Situationen måste ju ha varit lika illa i grannförsamlingarna när det gäller tillgången på soldater.