NULL Skriv ut sidan - SV: Vad dömdes Sophia för?

Anbytarforum

Titel: SV: Vad dömdes Sophia för?
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2020-06-29, 01:17
At qvinspersonen Sophia Lundberg den
10 Septemb. förledit år blifvit af Öf-
verståthållare Embetet för oorden-
telig lefnad till ett års spinhus-
arbete dömd, och till Spinhuset genast
afsänd, det intygas
Stockh. d. 28 Mart 1797

Ex [—]
OE.Mannquist
Registrator i Kongliga Politiekammaren

————

PS. Gärna en bild men skicka med en källhänvisning också – det är så mycket lättare att läsa direkt i källan.