NULL Skriv ut sidan - SV: Födelsedatum för okänd moder

Anbytarforum

Titel: SV: Födelsedatum för okänd moder
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2020-05-28, 22:41
Välkommen till forumet!

Kvinnor hade rätt att föda anonymt ca 1778–1917. Det var först under senare delen av 1800-talet som dessa barnaföderskor började anmodas att uppge när de var födda (år, månad, dag). Innan dess efterfrågades endast åldern, den som uppnåtts vid den senaste födelsedagen.

Någon statistik över uppgifternas tillförlitlighet finns inte, av det enkla skälet att de allra flesta av de okända mödrarna förblivit okända. Deras uppgifter har således inte kunnat kontrolleras.

Av detta kan man inte dra slutsatsen att de ljugit om sin ålder/födelse:
Ändå kan hon – i god tro – ha lämnat felaktiga uppgifter:
Födelsdagen var, åtminstone i de lägre samhällsklasserna (som de allra flesta tillhörde) inte föremål för någon uppmärksamhet förrän möjligen under sen del av 1800-talet. Länge ansågs namnsdagen viktigare – i den mån man överhuvudtaget fäste något avseende vid personliga högtidsdagar. Därav följer att många faktiskt inte hade helt klart för sig hur gamla de var eller exakt när de var födda.