NULL Skriv ut sidan - SV: Lilliestjelke

Anbytarforum

Titel: SV: Lilliestjelke
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2020-04-22, 20:05

"/.../
3. Herr Lieut: Lilliestielke af Guardie har äfwenwähl efter Hr Barons Cancellie Rådetz och Extraord: Envoÿens Cedercreutz Ordres bekommit Ett halft åhrs gage, men medelst för detta Lieut:s nu mehra ÖfwerstLieut:s Högwälb:ne Hr Grefwe David Frölicks Schaperande uthur Fångenskapen, är bem:te Lieut: Lilliestielke, i stället qwarhållen, och igenom processande i den saken sitter uthi stoor skuld, och kan icke komma bort, förr än skulden blifwer betahlt, hwarom han och rapporterat, sin Hr General Major Törnflÿcht.
/.../
Musco d 13 Decembris 1723
/.../
T: KniperCrona"

Källa: Diplomatica Muscovitica, Kommissionssekreteraren Thomas Knipercrona (d.y.) (o) 138 (1721-1723) Bild 610 (AID: v323651.b610, NAD: SE/RA/2113153)


EÄ, tab. 14
TAB. 14.
"Gustaf Didrik Lilliestjelke (son av Bengt, Tab. 6), född 1686. Kom i tjänst 1705. Sergeant vid livgardet. Sekundfänrik vid livgardet 1707-11-22. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Löjtnant 1722-06-19 med rang från 1719-01-02. Uteslöts ur rullan 1728-01-05 emedan han ej ännu återkommit från Ryssland. Återkom 1733. Satt på exspektans 1739-07-13. Kaptens karaktär. Död 1744-06-09 på Oltorp i Dimbo socken, Skaraborgs län. Gift med Anna Rosalia Falkmann från Danzig, "som var katolik".
Barn:
Christina Catharina, död ung före fadern."