NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp vid bouppteckning

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp vid bouppteckning
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2020-04-17, 14:42
Det var svårläst på grund att boken är så tätt bunden att många ord försvunnit i bindningen på andra sidan, men här är det jag snabbt kunde tyda. Tredje sidan är en beskrivning av deras hus och skulder.

Citera
Anno 1729 d. 10 septemb: inventerades och werderades af undertecknade ?? Rådman Petter Wahlman och sectreteraren Thomas Wallströpm den ägendom som befanns efter borgaren Olof Jonsson Mörk som 1727 wid midsommarstiden blifwit död och efter sig lembnat enkan hustru Karen Jöransdotter med 3ne barn, dottren hustru Karen Olsdotter som warit gift med besökaren Nils ?? dotteren hustru Margeta gift med skomakaren Didrick Burts?, och hustru Kersten som har till man borgaren ifrån Hudwikswald Petter Starck, hwilka 2ne senare mågar med berörde sina hustrur äro boende uti Hudwickwald. Hwar efter och sedan enkan hustru Karen Jöransdotter bliwfit påmindt och antydd om ägendomens angifwande wid det der på förda answar, likmätigt högl. swea hofrättens ?? d. 20 febru: 1724, bemelte uplåtenskap af henne angafs som fölier neml.
Berätade hustru Karen Jöransdotter, at ingen lös ägendom uti et eller annat wid dess dödeliga afgång i huset fanns eller än finnas att upgifa utan det lilla de ägt har bekomit under krigstiden af ? andra wiste sig här i ?? hwilken ? äfwen deras s..skap i norland blifwit up..? at de sedan ej något haft at lefwa utaf, utan har ?? sedan på dess ålderdom niutit fattig..?