NULL Skriv ut sidan - SV: Fägerhjelm

Anbytarforum

Titel: SV: Fägerhjelm
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2020-04-01, 13:13

"Munster Rulla Uppå Hans Kongl. Maij:tz Drabante Esqvadron Till Häst under Öfwerstens Af Kongl. May:t LijfGardie Baron Wählborne Hr Knuuth Posses Commando ock Öfwerste Lieutenantens Wählborne Carl Nierothz Compagnie Munstrade ock öfwersedde af Hans Kongl: May:tt sielf uthi Kiöping d 11 Februarij 1697
/.../
Antagne Åhr: 1695
Nummer: 34
Lars Fägerhielm"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00380 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029712_00380)
Källa: Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/1535 (1686-1697)


***

"Fägerhielm, Lars, var livdrabant 1700; död 1708 29/12"

Källa: Tryckt litteratur (o) Lewenhaupt:1 (1700-1718) Bild 1120 / sid 219 (AID: v319671a.b1120.s219)


***

Johan Fäger, adl. Fägerhjelm
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01700 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0300109_01700)
Källa: Rullor 1620-1723, Registerkort över namn i rullorna, SE/KrA/0022/1a/4