NULL Skriv ut sidan - SV: Dinnetz

Anbytarforum

Titel: SV: Dinnetz
Skrivet av: Anneli Isaksson skrivet 2020-03-26, 21:30
Kronolänsman Georg Dinnetz fick sin fullmakt vid Kinds häradsrätts sommarting 15-19 maj 1721, men han tidigare avlagt sin länsmansed i Vänersborg.  Se ren. dombok, Göta Hovrätt, Advokatfiskalen, Älvsborgs län (P) EVIIAAABA:591 (1721) AD bild 447, paragraf 2.
Dito upplästes den antagen LändsMannen Göran Dinitz, fullmacht af Högwälborne Hr Baron och Landshöfdingen utgifwen Dat: d: 27 Martij innewarande åhr, att wara LändsMan uti Giälstad, Länghembs och Dalstorpa giälder, berättandes sig hafwa aflagd sin LändsMans Edh wid Wenersborg Cantzeliet, som han utlofwar skaffa Copia utaf.