NULL Skriv ut sidan - SV: Felderman

Anbytarforum

Titel: SV: Felderman
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2020-03-15, 11:03
Referenskod Titel Anmärkning   
1 A Akebäck Glammunds
Kalendarium 1570-tal-2006. Även avskrifter ur domböcker 1655-1803.

Ala Lauritse
Kalendarium 1619-2010. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811.

Ala Stenstugu
Kalendarium 1592-2005. Även avskrifter ur domböcker 1663-1811.

Alva Binge
Kalendarium 1546-2007

Alva Gandarve
Kalendarium 1570-tal-2010

Alva Rangsarve
Kalendarium 1570-tal-2009. Även avskrifter ur domböcker 1698-1800.

Anga Bendes
Kalendarium 1558-2010. Kopia och transkription av bouppteckning efter Lars och Botel Jacobsson (nr 32 a, 1688), Transkription av bouppteckning efter Anna Jacobsdotter (nr 31 b, 1687). Även avskrifter ur domböcker 1657-1807.

Anga Botes
Kalendarium 1620-tal-2001. Kopia och transkription av bouppteckning efter Anna Jacobsdotter (nr 31 b, 1687). Även avskrifter ur domböcker 1668-1808.

Anga Fjäle
Kalendarium 1699-2000. Även avskrifter ur domböcker 1655-1804.

Anga Hemmunds
Kalendarium 1750-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1663-1816.

Anga Stenstugu
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1691-1810.

Ardre Botvalde
Kalendarium 1570-tal-1919. Även avskrifter ur domböcker 1657-1803. Dödsruna för Christer Oxenstierna 2010.

Ardre Bringsarve
Kalendarium 1523-2000. Avskrift av bouppteckning efter Thomas Hoffman (nr 2466, 1783). Avskrift av bouppteckning efter Pehr Olofsson (nr 2817, 1790). Avskrift av bouppteckning efter Elisabeth Pehrsdotter (nr 9, 1800). Även avskrifter ur domböcker 1650-1846. 2 tidningsartiklar om David Ahlqvist. 3 fotografier + 1 kopia

Ardre Ekese
Kalendarium 1601-2000. Även avskrifter ur domböcker 1673-1814. Kopia ur Anropet 1989.

Ardre Halsegårda
Kalendarium 1640-2000. Även avskrifter ur domböcker 1682-1809.

Ardre Kopungs
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1820. Avskrift av bouppteckning efter Pehr Jacobsson och hans hustru Anna Olofsdotter (nr 9, 1791). Kopia av artikel ur Spördagar 1992.

Atlingbo Atlings
Kalendarium 1923-2002.

Atlingbo Isums
Kalendarium 1412-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1821. Artikel om konstnärsparet Laurin och Andreeff ur Dagens Nyheter 2010.   
2 Ba-Br Bara Anderse
Kalendarium 1646-1996. Även avskrifter ur domböcker 1664-1800.

Barlingbo Busarve
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Barlingbo Stenstugu
Kalendarium 1570-tal-1999. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Björke Hakuse
Kalendarium 1625-1998. Även avskrifter ur domböcker 1668-1811.

Boge Laxer/Laxarve
Kalendarium 1626-2002. Även avskrifter ur domböcker 1685-1756.

Boge Pilgårds
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811.

Boge Tjälder
Kalendarium 1629-2002. Även avskrifter ur domböcker 1684-1810.

Boge Västers/Vesters
Kalendarium 1636-1999. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811.

Bro Duss
Kalendarium 1570-tal-1997. Även avskrifter ur domböcker 1655-1799. Artikel ur Gotlands Tidningar 2006.

Bro Ekes
Kalendarium 1601-1998. Även avskrifter ur domböcker 1664-1834.

Bro Eriks
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1803.

Bro Kvie
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1808. Kopia av artikel om Lars Lerbom ur Gotlands Allehanda 1994.

Bro Stenstugu
Kalendarium 1640-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1814.

Bro Ytlings
Kalendarium 1485-1998. Även avskrifter ur domböcker 1655-1810.

Bro Lilla Åby
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1646-1812.

Bro Stora Åby
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1656-1811.   
3 Bu-Bä-Dalhem Bunge Ducker
Kalendarium 1614-2008. Även avskrifter ur domböcker 1747-1804.

Bunge Enge
Kopia av bouppteckning nr 52, 1697.

Bunge Hägur
Avskrifter ur domböcker 1550-1813.

Bunge Stenstugu
Kalendarium 1625-1998

Bunge Stux
Kalendarium 1614-2009. Även avskrifter ur domböcker 1674-1811.

Burs Flors
Kalendarium 1600-1946. Även avskrifter ur domböcker 1650-1817.

Burs Hummelbos
Kalendarium 1523-2001 . Även avskrifter ur domböcker 1701-1811.

Burs Jugennes
Kalendarium 1713-1998. Även avskrifter ur domböcker 1683-1810.

Burs Kärna
Kalendarium 1408-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1821.

Burs Änges
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1663-1820.

Buttle Altheime
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1656-1820.

Buttle Buttlegårda
Kalendarium 1288-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1814.

Buttle Häxarve/Hägsarve
Kalendarium 1636-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1812.

Buttle Stora Velinge
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1656-1852. 2 tidningsurklipp.

Buttle Änge/Enge
Kalendarium 1640-1998. Även avskrifter ur domböcker 1659-1814.

Buttle Österby
Kalendarium 1640-1998. Även avskrifter ur domböcker 1661-1820.

Bäl Gane
Avskrifter ur domböcker 1620-1647.

Bäl Gute
Avskrifter ur domböcker 1607-1812.

Bäl Stenstugu
Kalendarium 1570-tal-1993. Även avskrifter ur domböcker 1683-1808. Avskrifter av bouppteckning nr 776, 1752 och nr 12, 1758.

Dalhem Binge
Kalendarium 1600-2000. Även avskrifter ur domböcker 1657-1812.

Dalhem Burge
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1816.

Dalhem Dune/Duna
Kalendarium 1412-2001. Även avskrifter ur domböcker 1656-1821.

Dalhem Dunegårda
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1821.

Dalhem Grinder
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1658-1795.

Dalhem Gränskogs
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1658-1819.

Dalhem Näsungs
Kalendarium 1546-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1812. Tidningsartikel "Förr i tiden" ur Gotlands Allehanda 1988.

Dalhem Stenstugu (Widunge)
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1860.

Dalhem   
4 E Eke Alveskogs
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1816.

Eke By
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1762-1819.

Eke Bölske
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1821.

Eke Halvide
Kalendarium 1646-2002. Även avskrifter ur domböcker 1691-1807.

Eke Härvide
Kalendarium 1638-1926. Även avskrifter ur domböcker 1578-1819.

Eke Nygårds
Avskrifter ur domböcker 1767-1968.

Eke Petsarve
Kalendarium 1498-2000. Även avskrifter ur domböcker 1546-1821.

Eke Smiss
Kalendarium 1614-2010. Även avskrifter ur domböcker 1691-1811.

Ekeby Kvie
Kalendarium 1640-2011. Även avskrifter ur domböcker 1728-1732.

Ekeby Medebys
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter och kopior ur domböcker 1649-1820.

Ekeby Lilla Röstäde
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1649-1816 och ur Domkapitlet 1695-1698.

Ekeby Stora Röstäde
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1820.

Ekeby Stenstugårds
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1657-1813.

Eksta Grymlings
Kalendarium 1601-1998. Även avskrifter ur domböcker 1660-1810. Kopia av mantalslängd för Eksta 1715.

Eksta Jacobs
Kalendarium 1634-2000. Även avskrifter ur domböcker 1659-1820.

Endre Lilla Endregårda
Kalendarium 1635-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1814.

Endre Stora Endregårda
Kalendarium 1463-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1821.

Endre Lilla Hanes
Kalendarium 1600-1998. Även avskrifter ur domböcker 1690-1814.

Endre Lilla Hulte
Kalendarium 1523-2008. Även avskrifter ur domböcker 1661-1812.

Endre Stora Hulte
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1412-1811.

Endre Kvie
Kalendarium 1640-1951. Även avskrifter ur domböcker 1655-1820.

Eskelhem Rosenbys
Kalendarium 1606-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1821.

Eskelhem Tjuls
Kalendarium 1619-2001. Även avskrifter ur domböcker 1659-1821.

Etelhem Bara
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1658-1832.

Etelhem Tenglings
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1656-1820.

Etelhem Uggloser/Uglause
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1657-1819.   
5 Fa-Fole Fardhem Gardarve
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1816.

Fardhem Gardsby
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1684-1810.

Fardhem Gerete
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1821. Tidningsurklipp med fotografi taget runt sekelskiftet 1900.

Fardhem Myre
Kalendarium 1638-1998. Även avskrifter ur domböcker 1693-1799.

Fardhem Nixarve
Kalendarium 1635-2001. Även avskrifter ur domböcker 1638-1821.

Fardhem Rodarve
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1656-1820.

Fardhem Sandarve
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1657-1815. Kopia ur okänd tidsskrift/bok.

Fardhem Stenstugu
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1661-1852.

Fardhem Överburg
Kalendarium 1637-2000. Även avskrifter ur domböcker 1664-1821.

Fide Sigfride
Kalendarium 1606-1998. Även avskrifter ur domböcker 1674-1820.

Fide Lilla Westergårda/Västergårda
Kalendarium 1614-2008. Även avskrifter ur domböcker 1649-1803.

Fide Stora Westergårda
Kalendarium 1596-2010.

Fide Österby
Kalendarium 1649-2011. Även avskrifter ur domböcker 1669-1800.

Fleringe Ar (Smiss)
Kalendarium 1640-2010. Även avskrifter ur domböcker 1630-1820.

Fleringe Grodda
Kalendarium 1614-2009. Även avskrifter ur domböcker 1626-1808.

Fleringe Hau
Kalendarium 1625-2001. Även avskrifter ur domböcker 1661-1814.

Fleringe Hässle
Kalendarium 1601-1998.

Fleringe Lickedarve
Kalendarium 1614-2008. Även avskrifter ur domböcker 1661-1815.

Fleringe Lunderhage
Kalendarium 1570-tal-1999. Även avskrifter ur domböcker 1592-1821.

Fleringe Medebys
Kalendarium 1625-2001. Även avskrifter ur domböcker 1626-1810.

Fleringe Mölner
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1809. Kopia och avskrift av inventering, 1679.

Fleringe Nors
Avskrifter ur domböcker 1724-1790.

Fleringe Skymnings
Kalendarium 1532-2001. Även avskrifter ur domböcker 1586-1809. Kopia och avskrift av bouppteckning nr 154, 1714.

Fleringe Utöja
Kalendarium 1614-2001. Även avskrifter ur domböcker 1695-1809.

Fole Bondarve
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1685-1808.

Fole Lilla Foler
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1681-1819. Kopia av skrift om Lillfole, Fole socken.

Fole Nygårds
Kalendarium 1640-1998. Även avskrifter ur domböcker 1719-1808.

Fole Ringvide
Kalendarium 1629-1998. Även avskrifter ur domböcker 1740-1810. Kopia av artikel ur Gotlands Allehanda 1998.

Fole Sojdungs
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1747.

Fole Sten Tollby
Kalendarium 1640-2001. Även avskrifter ur domböcker 1694-1820.   
6 Follingbo-Fårö Follingbo Dede
Kalendarium 1515-2008. Även avskrifter ur domböcker 1694-1801.

Follingbo Gerete
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1814.

Follingbo Klinte
Kalendarium 1523-1995. Även avskrifter ur domböcker 1655-1832. Brevkorrespondens med G Klintberg tillsammans med avskrifter ur särskilda domstolsprotokoll.

Fröjel Mulde
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1656-1852. Artikel om Ada Block ur Gotlands Tidningar 1999.

Fröjel Stenstugu
Kalendarium 1646-2001. Även avskrifter ur domböcker 1727-1809.

Fårö Ava
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1663-1820.

Fårö Broa
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1820. Avskrift av bouppteckning efter Jacob Nilsson (nr 25, 1767).

Fårö Broskogs
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1658-1812. Avskrift av skifteshandling, 1702.

Fårö Demba/Dämba
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1821.

Fårö Gotska Sandön
Kalendarium 1660-2012. Även avskrifter ur domböcker 1718-1724. Diverse kopior och avskrifter.

Fårö Gåsemora
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1814. Diverse tidningsartiklar 1994-2005.

Fårö Stora Hoburga
Kalendarium 1630-2000. Även avskrifter ur domböcker 1723-1771.

Fårö Karlberga
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1810.

Fårö Landsnäsa
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1806.

Fårö Lassor
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1689-1802. Tidningsartikel ur GA 1999.

Fårö Långhammars
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1656-1816.

Fårö Marpis
Kalendarium 1570-tal-2001. Även kopior och avskrifter ur domböcker 1650-1821.

Fårö Mölner
Kalendarium 1570-tal-1997. Även avskrifter ur domböcker 1688-1804.

Fårö Ringvide
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1659-1816.

Fårö Sudergårda
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1657-1774.

Fårö Werkegårds
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1656-1821.   
7 Gammelgarn, Ganthem, Garda Gammelgarn Davide
Kalendarium 1601-2000. Även avskrifter ur domböcker 1671-1815. Förteckning över födda, vigda och döda vid Davide 1700-1800-tal.

Gammelgarn Änge
Avskrifter ur domböcker 1682-1808.

Gammelgarn Ängmans
Kalendarium 1523-2006. Även avskrifter ur domböcker 1657-1832.

Gammelgarn Fride
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1810.

Gammelgarn Gannarve
Kalendarium 1601-2000. Även avskrifter ur domböcker 1657-1810.

Gammelgarn Gartarve
Kalendarium 1561-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1820.

Gammelgarn Gloser
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1655-1819.

Gammelgarn Hugreifs
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1683-1821.

Gammelgarn Högstens
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1682-1806.

Gammelgarn Klinte
Kalendarium 1625-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1820.

Gammelgarn Kyrkljuves
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1692-1821.

Gammelgarn Rommunds
Kalendarium 1601-2000. Även avskrifter ur domböcker 1690-1810.

Gammelgarn Skogby
Kalendarium 1625-2000. Även avskrifter ur domböcker 1626-1816.

Gammelgarn Trosings
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1673-1820.

Ganthem Godrings
Kalendarium 1648-1816. Även avskrifter ur domböcker 1666-1816.

Ganthem Hartviks/Hartwick
Kalendarium 1523-2002. Även avskrifter ur domböcker 1657-1821.

Ganthem Kumbla/Kumla
Kalendarium 1601-2001. Även avskrifter ur domböcker 1658-1809.

Garda Autsarve
Kalendarium 1648-2005.

Garda Bolarve
Kalendarium 1631-2000. Även avskrifter ur domböcker 1687-1809.

Garda Folkedarve
Kalendarium 1631-1807. Även avskrifter ur domböcker 1660-1809.

Garda Frendarve
Kalendarium 1635-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1810.

Garda Tälleby
Avskrift av beskrivning till karta, troligen skattläggningskarta omkring 1700.

Garda Österby
Kalendarium 1646-2002. Även avskrifter ur domböcker 1606-1852.   
8 Gerum, Gothem Gerum Ajmunde/Ejmunds
Kalendarium 1635-1998 . Även avskrifter ur domböcker 1655-1814. Diverse tidningsartiklar 1993-1998.

Gerum Kullands
Kalendarium 1487-2001. Även avskrifter ur domböcker 1664-1816.

Gerum Likmunds
Kalendarium 1640-2001. Även avskrifter ur domböcker 1660-1816.

Gerum Mickelbys
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1650-1848. Avskrift av bouppteckning efter Jacob Hansson (nr. 49, 1765).

Gerum Uddvide
Kalendarium 1640-2000. Även avskrifter ur domböcker 1695-1811.

Gothem Båtare/Boters
Kalendarium 1653-2000. Även avskrifter ur domböcker 1656-1814.

Gothem Haga/Hage
Kalendarium 1600-1998. Även avskrifter ur domböcker 1656-1805.

Gothem Hangre
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1816.

Gothem Hintser
Kalendarium 1601-1999. Även avskrifter ur domböcker 1665-1815.

Gothem Jusarve
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1656-1821.

Gothem Kyrkbinge
Kalendarium 1404-2000. Även avskrifter ur domböcker 1664-1821. Brev från T. Siltberg, 1994.

Gothem Medebys
Kalendarium 1636-2000. Även avskrifter ur domböcker 1650-1815.

Gothem Nors
Kalendarium 1644-2000. Även avskrifter ur domböcker 1673-1808.

Gothem Suders
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1693-1808.

Gothem Svalings
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1656-1820.

Gothem Tommungs/Tummungs
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1644-1821.

Gothem Wästerbjers/Västerbjärs
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1590-1819. Kopia av mantalslängd för Gothem 1698.   
9 Grötlingbo, Guldrupe Grötlingbo Hallinge
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1852. Tidningsartikel om flistak med bland annat Hallinge.

Grötlingbo Kattlunds
Kalendarium 1294-2001. Även avskrifter ur domböcker 1412-1821.

Grötlingbo Lunds
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1662-1808. 3 fotografier i färg.

Grötlingbo Roes
Kalendarium 1484-1744. Även avskrifter ur domböcker 1729-1800.

Grötlingbo Sallmunds
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1656-1800.

Guldrupe Bondarve
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1663-1811.

Guldrupe Krasse
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1819. Kopia av artikel "Liv och leverne i Guldrupe 1661" ur Gotlands Tidningar 1996.

Guldrupe Västerby
Kalendarium 1570-tal-1782. Även avskrifter ur domböcker 1656-1704.   
10 Hablingbo-Hangvar Hablingbo By
Utdrag ur dombok 1740.

Hablingbo Stora Domerarve
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1821.

Hablingbo Halbenarve
Kalendarium 1570-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1821.

Hablingbo Mickels
Kalendarium 1487-2001. Även avskrifter ur domböcker 1663-1821.

Hablingbo Nisse
Kalendarium 1560-1999. Även avskrifter ur domböcker 1661-1821.

Hablingbo Petes
Kalendarium 1547-2001. Även avskrifter ur domböcker 1668-1821. Artikel om Petesgården ur Gotlands Tidningar 2000.

Hablingbo Stenstugu
Kalendarium 1614-2011. Även avskrifter ur domböcker 1696-1816.

Hablingbo Lilla Wastäde
Kalendarium 1653-1825. Även avskrifter ur domböcker 1760-1785.

Hablingbo Stora Wastäde
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1667-1816.

Halla Tule
Kalendarium 1603-2000. Även avskrifter ur domböcker 1682-1820.

Hamra Bertelsmässa
Kalendarium 1629-2001. Även avskrifter ur domböcker 1657-1798.

Hamra Norrgårda
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1663-1820. Artikel om Marcus Ploen ur Gotlands Tidningar, 1999.

Hamra Sallmunds/Solmungs
Kalendarium 1523-2007. Även avskrifter ur domböcker 1649-1821. Kopia av artikel av T. Siltberg ur Gotlands Tidningar, 1995.

Hangvar Stora och Lilla Ihre
Kalendarium 1600-2010. Även avskrifter ur domböcker 1650-1820. Artikel om Ihre Gård ur Gotlands Tidningar, 1995.

Hangvar Kassle
Kalendarium 1619-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1821.

Hangvar Lunds
Kalendarium 1698-1998. Även avskrifter ur domböcker 1698-1809.   
11 Havdhem Havdhem Lilla Almungs
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1656-1814.

Havdhem Stora Almungs
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1815.

Havdhem Anningåkra
Kalendarium 1600-1998. Även avskrifter ur domböcker 1663-1820.

Havdhem Antarve
Kalendarium 1605-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1819.

Havdhem Bols
Kalendarium 1583-2005. Även avskrifter ur domböcker 1666-1852. Artikel ur Dagens Nyheter 1999.

Havdhem Burge
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1852. Artikel om Hallvide 1:6

Havdhem Gimbrings
Kalendarium 1614-1999. Även avskrifter ur domböcker 1649-1820.

Havdhem Havor
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1671-1817.

Havdhem Lilla Hajslunds/Hässlunds
Kalendarium 1523-1997. Även avskrifter ur domböcker 1651-1852.

Havdhem Stora Hajslunds/Hässlunds
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1655-1821.

Havdhem Kvinnegårda
Kalendarium 1547-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1816.

Havdhem Kälder
Kalendarium 1539-2000. Även avskrifter ur domböcker 1674-1820.

Havdhem Stora och Lilla Libbenarve
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1656-1821. 3 fotografier i färg.

Havdhem Livsungs
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1809.

Havdhem Prästgård
Avskrift ur dombok 1762.

Havdhem Rommunds
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1662-1801.

Havdhem Lilla Rosarve
Kalendarium 1544-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Havdhem Stora Rosarve
Kalendarium 1544-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1821.

Havdhem Sigers
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1819.

Havdhem Sigters
Kalendarium 1600-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1820. Kopior av renoverade domböcker, 1655.

Havdhem Snevide
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1820. Artikel ur Gotlands Tidningar 2005.

Havdhem Spenarve
Kalendarium 1614-2008. Även avskrifter ur domböcker 1689-1848.

Havdhem Uddvide
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1816.   
12 Hejde-Hörsne Hejde Ekeskogs
Kalendarium 1649-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1814.

Hejde Hejdegårda
Kalendarium 1591-1998. Även avskrifter ur domböcker 1674-1799.

Hejde Koparve
Kalendarium 1639-2000. Även avskrifter ur domböcker 1760-1819.

Hejde Kramplöse
Kalendarium 1604-2000. Även avskrifter ur domböcker 1650-1814.

Hejde Kvie
Kalendarium 1603-2001. Även avskrifter ur domböcker 1661-1848.

Hejde Rågåkra
Kalendarium 1523-2005. Även avskrifter ur domböcker 1656-1821.

Hejdeby Norrbys
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1821. Avskrifter och kopior av bouppteckningar.

Hejdeby Lilla Råby
Kalendarium 1614-2001. Även avskrifter ur domböcker 1789-1821.

Hejdeby Stora Råby
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1820. Artikel ur Gotlands Allehanda 1998.

Hejdeby Tibbles
Kalendarium 1630-1998. Även avskrifter ur domböcker 1655-1819.

Hejnum Boters
Kalendarium 1629-2001. Även avskrifter ur domböcker 1668-1817.

Hejnum Mallgårds
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1688-1817.

Hejnum Riddare
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1820.

Hejnum Rings
Kalendarium 1300-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1655-1820.

Hejnum Suderbys
Kalendarium 1646-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1726.

Hemse Kodings
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1689-1809.

Hörsne Möllgårds
Kalendarium 1758-1968. Även avskrifter ur domböcker 1692-1792.

Hörsne Norrbys
Kalendarium 1758-1968. Även avskrifter ur domböcker 1692-1755.   
13 Hellvi 1, Harde-Malms Hellvi Diverse

Hellvi Harde
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1663-1809. Kopia av artikel om prästen Jeremias Nielssön Trelborg.

Hellvi Hemmungs
Kalendarium 1587-2000. Även avskrifter ur domböcker 1758-1809.

Hellvi Lilla Ihre
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1819. Avskrifter och kopior av bouppteckningar. Kopia av artikel av K. Felderman ur Hellvi-nytt 1994. Kopia av artikel om prästen Jeremias Nielssön Trelborg.

Hellvi Stora Ihre
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1661-1857. "Som om smidesbälgar kunde tala". Text om bonden Jacob Paulsson, Stora Ihre av K. Felderman.

Hellvi Kyllej och Hamngården
Kalendarium 1650-2000. Även avskrifter och kopior ur domböcker och andra källor 1650-tal-1838. Artiklar ur Gotlands Tidningar 1995 och 2001 samt Hellvi-nytt.

Hellvi Kyrkebols
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1856.

Hellvi Kännungs
Kalendarium 1614-2009. Även avskrifter ur domböcker 1664-1856.

Hellvi Längers
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter och kopior ur domböcker 1656-1852.

Hellvi Lörje
Kalendarium 1725-1809. Även avskrifter ur domböcker 1725-1817.

Hellvi Malms
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1656-1814. Kopia av artikel om prästen Jeremias Nielssön Trelborg. 1 färgfotografi av gravsten.   
14 Hellvi 2, Norrgårde-Vivlings Hellvi Norrgårda
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1819. Tidningsurklipp med dödsruna efter B Larsson, 2006.

Hellvi Nystugu, S:t Olofsholm
Kalendarium 1523-1995. Även avskrifter ur domböcker 1649-1839.

Hellvi Saigs
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1664-1817.

Hellvi Stengrinda
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1671-1814.

Hellvi Sudergårda
Kalendarium 1570-tal-2000. Även kopior och avskrifter ur domböcker 1655-1852.

Hellvi Wivlings
Kalendarium 1485-2000. Även avskrifter ur domböcker 1655-1852.   
15 Klinte, Källunge Klinte Hunninge
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1662-1808.

Klinte Lilla Snögrinda
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1650-1808. Försäljningsannons angående Lilla Snögrinda 1:26 ur Dagens Nyheter

Klinte Stora Snögrinda
Kalendarium 1523-1819.

Klinte Svarvare
Kalendarium 1616-1998. Även avskrifter ur domböcker 1732-1809.

Klinte Walla/Valla
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1811.

Källunge Bölunga/Björnlund
Kalendarium 1631-2000. Även avskrifter ur domböcker 174-1811. Antavla utgående från Lars Månsson och Anna Olofsdotter, Börlunds.   
16 Kräklingbo t. om Histilles Kräklingbo Gurpe
Kalendarium 1570-1999.

Kräklingbo Lilla Hammars
Kalendarium 1523-2003. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811. Avskrifter ur husförhörslängder 1760-1881. Diverse kopior, avskrifter och tidningsurklipp. Fotografier i färg.

Kräklingbo Stora Hammars
Kalendarium 1523-2000. Skiss över kalendarium. Även avskrifter ur domböcker 1661-1812. Avskrift av bouppteckning 1792. Tidningsurklipp ur Gotlands Tidningar 2007.

Kräklingbo Hejdeby
Kalendarium 1485-2000. Även avskrifter ur domböcker 1655-1811. Artikel om skogsbrand vid Torsburgen ur Dagens Nyheter 1992. Tidningsklipp med dödsannons och dödsruna efter P. Spjuth 2003.

Kräklingbo Histilles
Kalendarium 1601-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1811.   
17 Kräklingbo Kräklings-Österby Kräklingbo Kräklings
Kalendarium 1412-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1811. Avskrift och kopia av bouppteckning 1707. Avskrifter ur husförhörslängder 1760-1830. Kopiehäfte ur Gustaf Larssons "Anteckningar II". Artikel om namnet bakom Kräklingbo ur Dagens Nyheter 1999.

Kräklingbo Lambskvie
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1805. Artikel om Lambkvie gård ur Gotlands Tidningar 1979.

Kräklingbo Rågåkra
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1681-1809. Artikel "Sockenextra".

Kräklingbo Skånings
Kalendarium 1640-1999. Även avskrifter ur domböcker 1697-1807.

Kräklingbo Smitts
Kalendarium 1523-1998. Urklipp födelseannons 2004. Även avskrifter ur domböcker 1651-1809. Avskrifter ur husförhörslängder 1854-1870. Kopior och avskrifter av diverse handlingar 1615-1685.

Kräklingbo Stenstugu
Kalendarium 1523-1997. Även avskrifter ur domböcker 1688-1805.

Kräklingbo Sutarve
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1809.

Kräklingbo Tjengvide
Kalendarium 1570-tal-1997. Även avskrifter ur domböcker 1706-1805.

Kräklingbo Träske
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1657-1809. Avskrifter ur husförhörslängder 1760-1894. Avskrift av synehandling 1763. 2 tidningsurklipp gratulationsannonser 2001 och 2004.

Kräklingbo Widfälder
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1662-1812. Avskrifter ur husförhörslängder 1760-1804. Artikel om kräftfiske ur Dagens Nyheter, okänt årtal.

Kräklingbo Österby
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1661-1806. Kopia och avskrifter ur husförhörslängder 1760-1881.   
18 Lau Anderse-Sunnankyrka Lau Anderse
Kalendarium 1570-tal-1979. Även avskrifter ur domböcker 1649-1806. Kopia av uppbördsbok 1670. Kopia av skattläggning 1701. Annons ur Allt i hemmet 1979.

Lau Botels
Kalendarium 1570-tal-1993. Även avskrifter ur domböcker 1663-1807. Avskrift skattläggning 1700-tal. Kopior och avskrifter av skifteshandlingar 1800-tal. Avskrifter angående brand 1865 och om fartygsstrandningen av fartyget Widdrington från England 1878. Fotografi år 1904.

Lau Bönde
Kalendarium 1570-tal-1999. Även avskrifter ur domböcker 1662-1811. Kopior ur litteratur. 1 färgfotografi 1986.

Lau Fie
Kalendarium 1523-2007. Även avskrifter ur domböcker 1649-1809. Avskrift av pergamentsbrev, fastebrev, 1619. Kopior och avskrifter avskrifter av övriga handlingar, däribland skifteshandlingar 1600-1800-tal. Artiklar om Fäi-Jaken ur Gotlands Allehanda 1990-tal.

Lau Koparve
Kalendarium 1523-2007. Även avskrifter ur domböcker 1649-1809. Kopior och avskrifter ur lantmäterihandlingar 1600-1800-tal. Artikel ur Gotlands Allehanda 1988 "Två av Masses bilder från Lau".

Lau Sunnankyrka
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1659-1809. Avskrift skattläggning 1701. Kopia av del av artikel om takbeläggning av Jan A:son-Utas.   
19 Levide Burge-Linde Salands Levide Burge
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811.

Levide Hallbåtar
Kalendarium 1614-2001. Även avskrifter ur domböcker 1664-1811.

Levide Leives
Kalendarium 1629-2001. Även avskrifter ur domböcker 1666-1809.

Levide Mallgårds
Kalendarium 1558-1998. Även avskrifter ur domböcker 1659-1809.

Levide Peinarve
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1768-1803.

Levide Skinnarve
Avskrifter ur domböcker 1658-1793.

Levide Tummelbos
Kalendarium 1594-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1811. Tidningsartiklar ur Gotlands Tidningar 1982 och Gotlands Allehanda 1988.

Linde Amlings
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1810.

Linde Duckarve
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1809.

Linde Hägvalds
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1690-1808.

Linde Hässelby
Kalendarium 1521-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1810.

Linde Kälder
Kalendarium 1653-1998. Även avskrifter ur domböcker 1696-1813.

Linde Myrugns
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1811. Dödsannons och dödsruna över Botvid Jacobsson 1919-1997.

Linde Odvalls
Kalendarium 1600-1999. Även avskrifter ur domböcker 1657-1807.

Linde Petes
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1681-1808.

Linde Rangsarve
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1810.

Linde Salands
Kalendarium 1642-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1808.   
20 Lo Lojsta Asa
Kalendarium 1614-1999. Även avskrifter ur domböcker 1644-1811.

Lojsta Bjers
Kalendarium 1614-2008. Även avskrifter ur domböcker 1661-1821.

Lojsta Fride
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1668-1811.

Lojsta Kvie
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Lojsta Skote
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1656-1804.

Lokrume Grausne
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1671-1801. Avskrifter av inventering 1700-tal. Tidningsartikel om Syföreningen i Lokrume ur Gotlands Allehanda 1997.

Lokrume Lilla Haltarve
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1809. Avskrifter av inventeringar 1700-tal

Lokrume Kroks
Kalendarium 1408-2002. Även avskrifter ur domböcker 1649-1809. Kopior av artiklar ut Haimdagar 1998 och 2003 samt ur Gotlands Tidningar 1996.

Lokrume Lilla Mörby
Kalendarium 1640-2001. Även avskrifter ur domböcker 1674-1812. Avskrift av inventering 1764.

Lokrume Stora Mörby
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1651-1796. Avskrift av inventering 1786.

Lokrume Stenby
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1655-1798. Tidningsurklipp, fotografi av Lars Göran Martis.

Lokrume Tomase
Kalendarium 1408-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1799.   
21 Lu-Ly Lummelundsbruk Överste Kvarn
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1657-1812.

Lummelunda Björkume
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1660-1805.

Lummelunda Etebols
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1812.

Lummelunda Kambs
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1809.

Lummelunda Skomakare
Kalendarium 1632-1998. Även avskrifter ur domböcker 1666-1808.

Lye Bjerges
Kalendarium 1636-2001. Även avskrifter ur domböcker 1664-1811.

Lye Lyrungs
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1810.

Lye Mannegårda
Kalendarium 1449-2001. Även avskrifter ur domböcker 1660-1810.   
22 Lärbro Lärbro Angelbos
Kalendarium 1523-2009. Även avskrifter ur domböcker 1650-1810.

Lärbro Lilla Banda
Kalendarium 1603-2000. Även avskrifter ur domböcker 1656-1815.

Lärbro Stora Banda
Kalendarium 1570-tal-2007. Även avskrifter ur domböcker 1655-1820. Avskrifter ur Domkapitlet 1500-1600-tal.

Lärbro Stora Bjers
Kalendarium 1570-tal-2008. Även avskrifter ur domböcker 1690-1813.

Lärbro Glästäde
Kalendarium 1523-2009. Även avskrifter ur domböcker 1657-1848.

Lärbro Stora Hammars
Kalendarium 1570-tal-2009.

Lärbro Hångers
Kalendarium 1603-2000. Även avskrifter ur domböcker 1749-1805.

Lärbro Hägvide
Kalendarium 1570-tal-2008. Även avskrifter ur domböcker 1659-1820.

Lärbro Kejlungs
Kalendarium 1570-tal-2009. Även avskrifter ur domböcker 1697-1819.

Lärbro Koparve
Kalendarium 1570-tal-2006. Även avskrifter ur domböcker 1623-1854. Kopior och avskrifter av bouppteckningar 1600-1700-tal.

Lärbro Stora och Lilla Källstäde
Kalendarium 1523-2008. Även avskrifter ur domböcker (Stora Källstäde) 1690-1821.

Lärbro Liffride
Kalendarium 1570-tal-2009. Även avskrifter ur domböcker 1650-1821. Artikel "Förr i tiden- Julibröllop i Lärbro 1920" ur Gotlands Allehanda 1988.

Lärbro Norder Ihre
Kalendarium 1570-tal-2008. Även avskrifter ur domböcker 1649-1815.

Lärbro Norrvange
Kalendarium 1523-2009. Även avskrifter ur domböcker 1650-1833.

Lärbro Pavalds
Kalendarium 1485-2009. Även avskrifter ur domböcker 1650-1820.

Lärbro Ringvide
Kalendarium 1570-tal-2005. Även avskrifter ur domböcker 1650-1815.

Lärbro Skuttlings
Kalendarium 1603-1968. Även avskrifter ur domböcker 1586-1806.

Lärbro Slängs
Kalendarium 1523-2006. Även avskrifter ur domböcker 1649-1817.

Lärbro Takstens
Kalendarium 1274-2007. Även avskrifter ur domböcker 1651-1819.

Lärbro Tengelgårda
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1815.

Lärbro Lilla Vägume
Kalendarium 1570-tal-2008. Även avskrifter ur domböcker 1667-1820. Artikel "Fönster i Vägume" av Lars Olov Ericsson ur Haimdagar.

Lärbro Stora Vägume
Kalendarium 1570-tal-2008. Även avskrifter ur domböcker 1667-1821. 2 tidningsurklipp fastighetsförsäljning 2001 och 2004.   
23 Martebo-Othem Martebo Binge
Kalendarium 1602-1998.

Martebo Kvie
Kalendarium 1629-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1809.

Martebo Medebys
Kalendarium 1640-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1805. Tidningsurklipp ur Gotlands Tidningar om Malmros släktträff 2000.

Mästerby Ammor
Kalendarium 1614-1985. Även avskrifter ur domböcker 1671-1804.

Norrlanda Broa
Kalendarium 1570-tal-2002. Även avskrifter ur domböcker 1661-1807. Kopior av historiska texter om Norrlanda, troligen författade av Gustaf Larsson, Norrlanda.

Norrlanda Laipstäde
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1655-1793.

Norrlanda Lista
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1811. Avskrifter av pergamentsbrev 1615. Avskrift av bouppteckning 1688.

När Andarve
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1683-1801. Kopia och avskrift av bouppteckning 1738. Kopia av första sidan av bouppteckning 1814.

När Bosarve
Kalendarium 1570-tal-1999. Även avskrifter ur domböcker 1649-1806.

När Hallbjenne
Avskrifter ur domböcker 1738-1777.

När Hägdarve
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1669-1801. Kopia av artikel med fotografi av parstuga från Hägdarve.

När Mickelgårds
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1815. Avskrift av bouppteckning 1815.

När Rovalds
Kalendarium 1646-1998. Även avskrifter ur domböcker 1680-1806.

När Öndarve
Kalendarium 1614-1997. Även avskrifter ur domböcker 1656-1807. Dödsannons efter Lennart Thomsson (1930-1997). Tidningsurklipp fastighetsförsäljning 2001.

Othem Barshage
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1809.

Othem File
Kalendarium 1300-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1810.

Othem Hässle
Kalendarium 1724-1998.

Othem Norrbys
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1660-1807.

Othem Othemars
Kalendarium 1300-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1819. Kopia och avskrift av första sidan av bouppteckning 1706. Kopia och avskrift av inventering, värdering och delning 1726. Tidningsurklipp fastighetsförsäljning 2004.

Othem Stenstugu
Kalendarium 1603-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.   
24 R Roma Bjers
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1671-1810.

Roma Karby
Kalendarium 1636-1998. Även avskrifter ur domböcker 1656-1809.

Roma Kungsgård
Avskrifter ur husförhörslängder 1826-1852.

Roma Stora Weller/Väller
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811.

Rone Davide
Kalendarium 1532-2000. Även avskrifter ur domböcker 1661-1809.

Rone Gullgårda
Kalendarium 1638-1998. Tidningsartikel ur Gotlands Allehand 1998 och ur Gotlands Tidningar 2002.

Rone Halor
Kalendarium 1601-2001. Även avskrifter ur domböcker 1739-1810.

Rone Jacobs
Kalendarium 1646-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1802.

Rone Jaxarve
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1688-1811.

Rone Magnuse
Kalendarium 1636-1895. Även avskrifter ur domböcker 1656-1740.

Rone Stale
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1662-1814.

Rone Uggårde
Kalendarium 1639-1894.

Rone Ålarve
Kalendarium 1631-1897.   
25 Rute Rute diverse

Rute Ahla/Ale
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1674-1815. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Ahla 1694. Avskrift gjord av Jakob Ronsten.

Rute Alby
Kalendarium 1523-1992. Även avskrifter ur domböcker 1684-1810. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Alby 1694. Avskrift gjord av Jakob Ronsten. Släktforskning rörande Alby 1:1 och Alby 2:1.

Rute Alvans
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1646-1810. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Alvans 1694. Avskrift gjord av Jakob Ronsten. Kopior av dokument ur Gotlands norra häradsrätt 1800-tal.

Rute Brantings
Kalendarium 1412-2000. Även avskrifter ur domböcker 1690-1809. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Brantings 1694. Avskrift gjord av Jakob Ronsten. Kopia av dokument 1600-tal. Tidningsurklipp fastighetsförsäljning 2002.

Rute Fardume
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1662-1812. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Fardume 1694. Avskrift gjord av Jakob Ronsten. 2 fotografier i färg, 1996 och 1997.

Rute Furillen
Kalendarium 1652-2001. Även avskrifter ur domböcker 1652-1793. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Furillen och holmarna i Rute ting.

Rute Gerungs
Kalendarium 1614-2007. Även avskrifter ur domböcker 1660-1811. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Gerungs 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.

Rute Kauparve
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1811. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Kauparve 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.

Rute Lergrav
Kalendarium 1697-2001. Även avskrifter ur domböcker 1786-1814. Artikel ur Gotlands Tidningar 2000.

Rute Nors
Kalendarium 1523-1902. Även avskrifter ur domböcker 1650-1802. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Nors 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.

Rute Prästgården
Kalendarium 1641-1999. Även avskrifter ur domböcker 1662-1809. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Rute kyrkas ägor 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.

Rute Puttersjaus
Kalendarium 1570-tal-2002. Även avskrifter ur domböcker 1661-1812. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Puttersjaus 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.

Rute Risungs
Kalendarium 1570-tal-2007. Även avskrifter ur domböcker 1660-1811. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Risungs 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.
Häfte med avskrifter av diverse dokument. Häri även handlingar rörande andra socknar.

Rute Sigfride
Kalendarium 1614-2000. Även avskrifter ur domböcker 1655-1811. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Sigfride 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.
Artikel ur Gotlands Tidningar 1995. Dödsannons och dödsruna över Karl-Erik Bergbohm (1915-1998).

Rute Sigleifs/Siglajvs
Kalendarium 1614-2007. Även avskrifter ur domböcker 1669-1811. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Sigleifs 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.
Artikel och "Dagens fråga" ur Gotlands Tidningar 1998.

Rute Talings
Kalendarium 1523-2007. Även avskrifter ur domböcker 1663-1808. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Talings 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.

Rute Lilla Valle
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1680-1814. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Lilla Valle 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.
Kopia av dokument ur Gotlands Norra Häradsrätt 1746.

Rute Stora Valle
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1662-1813. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Stora Valle 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.
Kopior av inteckningsprotokoll och bouppteckning 1857.

Rute Västrume
Kalendarium 1570-tal-1999. Även avskrifter ur domböcker 1663-1812. Avskrift av beskrivning till skattläggningskarta över Västrume 1694. Avskriften gjord av Jakob Ronsten.   
26 Sa, Si-Sp Sanda Botvide
Kalendarium 1639-2003.

Silte Hallvide
Kalendarium 1646-1999. Även avskrifter ur domböcker 1658-1803. Artikel ur Dagens Nyheter Bostad 2005.

Silte Hägdarve
Kalendarium 1523-2002. Även avskrifter ur domböcker 1658-1794.

Silte Mickels
Kalendarium 1645-2005. Även avskrifter ur domböcker 1693-1815. Tidningsurklipp rörande auktion 2005.

Silte Rikvide
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1683-1804.

Silte Sigleps/Siglajvs
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1665-1809.

Silte Snosarve/Snausarve
Kalendarium 1601-2000. Även avskrifter ur domböcker 1698-1810.

Silte Stenbro
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1659-1810.

Sjonhem Bjärby
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1816. Artikel om Sjonhems hembygdsförening ur Gotlands Tidningar 2006.

Sjonhem Hällinge
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1819.

Sjonhem Lilla och Stora Sojvide
Kalendarium 1635-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1791.

Sjonhem Suderbys
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1814. Kopior och avskrifter laga skiften m.m. 1700-tal. Kopior av artikel om Suderbys.

Sjonhem Vinkels
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1807.

Sproge Allmännings
Kalendarium 1637-1999. Även avskrifter ur domböcker 1694-1810.

Sproge Alvegårds
Kalendarium 1640-1949. Även avskrifter ur domböcker 1681-1804.

Sproge Bosarve
Avskrift ur dombok 1796.

Sproge Butreips/Botrajvs
Kalendarium 1611-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1732.

Sproge Mårtens
Kalendarium 1640-1998. Även avskrifter ur domböcker 1664-1811.

Sproge Stymnes
Kalendarium 1523-1897. Även avskrifter ur domböcker 1650-1803.   
27 St - Sundre Stenkumla Ansarve
Kalendarium 1646-2000. Även avskrifter ur domböcker 1650-1809.

Stenkumla Gardrungs
Kalendarium 1586-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1815.

Stenkumla Kube
Kalendarium 1641-1998. Även avskrifter ur domböcker 1671-1791.

Stenkumla Larsarve
Kalendarium 1640-1998. Även avskrifter ur domböcker 1656-1810.

Stenkumla Myrsjö
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811. Artikel om släkten Myrsten ur Gotlands Allehanda 1995.

Stenkumla Snäckarve
Kalendarium 1630-2003. Även avskrifter ur domböcker 1659-1807.

Stenkyrka Broungs
Kalendarium 1640-2000. Även avskrifter ur domböcker 1668-1804.

Stenkyrka Grausne
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Stenkyrka Gräne
Kalendarium 1614-2002. Även avskrifter ur domböcker 1660-1791. Avskrift av skiftebrev 1738.

Stenkyrka Russhage
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1695-1812. Avskrift av del av bouppteckning 1756.

Stenkyrka Tystebols
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1802.

Stånga Botvalde
Kalendarium 1638-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1807.

Stånga Hägvide
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1690-1809.

Stånga Maldes
Kalendarium 1516-2001. Även avskrifter ur domböcker 1661-1815. Artikel om Mertil Melin ur Dagens Nyheter 2005.

Stånga Odvalls
Kalendarium 1646-2003. Även avskrifter ur domböcker 1689-1793.

Stånga Starrlaus/Stallaus
Kalendarium 1646-2001. Även avskrifter ur domböcker 1689-1808.

Stånga Sutarve
Kalendarium 1646-2000. Även avskrifter ur domböcker 1799-1810.

Stånga Ungbåtels
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1658-1814. Förteckning över personer begravda i Stånga kyrka 1700-tal.
1 färgfotografi föreställande kyrkodörr.
Kopia av lantmäterihandling/tvist 1761.
Avskrift av bouppteckning nr. 311, 1788.

Stånga Österlings
Kalendarium 1580-tal-1999. Även avskrifter ur domböcker 1666-1810. Artikel om Stångas sockenbok "Stangboar" ur Gotlands Tidningar 1996.

Sundre Vännes
Kalendarium 1570-tal-2007. Även avskrifter ur domböcker 1651-1852. Kopia av länsräkenskaper 1646. Avskrifter ur Husförhörslängder 1756-1836. 2 färgfotografier.
Artikel "Lite historia" om Valdemar Atterdag ur Gotlands Allehanda 1995. Kopia av artikel om "Dubbel-Nisse" ur Gotlands Tidningar 2004.

Sundre Västergårda
Kalendarium 1300-tal-2009. Även avskrifter ur domböcker 1666-1821. Kopia och avskrift av bouppteckning nr. 383, 1816. Kopia och avskrift av bouppteckning nr. 16, 1848. Avskrift ur Husförhörslängder 1756-1814. Avskrift av laga syn 1760. Avskrift och skisser av storskifte 1814. Diverse fotostatkopior. 9 färgfotografier 1981. 3 färgfotografier och 1 svartvitt fotografi 2009.   
28 Tingstäde Tingstäde Austers
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811. Avskrift av inventering 1770.

Tingstäde Bryor
Kalendarium 1570-tal-1999. Även avskrifter ur domböcker 1649-1809. Artikel ur Gotlands Tidningar 1997.

Tingstäde Gartarve
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1657-1802. Artikel om Jan Eliasson ur Gotlands Tidningar 2006.

Tingstäde Lunds
Kalendarium 1603-1998. Även avskrifter ur domböcker 1655-1811.

Tingstäde Myrvälder
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1659-1816.

Tingstäde Nystugu
Kalendarium 1629-2000. Även avskrifter ur domböcker 1659-1811. Kopia av artikel om Tingstäde hembygdsförening ur Spördagar 1991. Artikel om Christopher Polhem ur Gotlands Allehanda 1993.

Tingstäde Rosarve
Kalendarium 1614-2005. Även avskrifter ur domböcker 1651-1821. Kopia och avskrift av faderskapsmål.

Tingstäde Trägårds
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1810.

Tingstäde Västris
Kalendarium 1523-2001. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.   
29 V Vall Mickels
Kalendarium 1630-1999. Även avskrifter ur domböcker 1657-1811.

Vallstena Grinds
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1657-1809.

Vallstena Norrgårda
Kalendarium 1630-2000. Även avskrifter ur domböcker 1687-1810. Kopia av artikel ur Gotlands Tidningar 1995.

Vallstena Nygårds
Kalendarium 1595-2000. Även avskrifter ur domböcker 1663-1804.

Vallstena Rå
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1657-1810. Avskrift av bodelning 1712.

Vallstena Slumbra/Slumre
Kalendarium 1604-1999. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Viklau Sigsarve
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1660-1810. Tidningsurklipp fastighetsförsäljning 2004.

Viklau Stenstugårds
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1811.

Viklau Stora Wikers/Vikare
Kalendarium 1523-1999. Även avskrifter ur domböcker 1681-1810.

Visby Lilla Hästnäs
Kalendarium 1570-tal-2009. Även avskrifter ur domböcker 1667-1809. Avskrift av brev angående arvslott 1600-tal. Avskrift av dombok 1682.

Visby Stora Hästnäs
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1659-1811.

Fem artiklar om Visby, blandade ämnen

Vänge Nickarve
Kalendarium 1528-2002.

Vänge Prästbotels
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Vänge Suderbys
Kalendarium 1570-tal-1999. Även avskrifter ur domböcker 1651-1799.

Väskinde Lilla Bläsungs
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1659-1812.

Väskinde Stora Klintegårda
Kalendarium 1561-2001. Även avskrifter ur domböcker 1655-1816. Artikel ur Gotlands Tidningar 1996.

Väskinde Knuts
Kalendarium 1640-1860. Även avskrifter ur domböcker 1656-1799.

Väskinde Wies/Vis
Kalendarium 1653-1998. Även avskrifter ur domböcker 1655-1745.

Väskinde Överreise/Överrajse
Kalendarium 1523-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1812.

Västergarn Stora Mafrids
Kalendarium 1630-2001. Även avskrifter ur domböcker 1688-1810. Antavla för syskonen Westberg från Garde socken på Gotland. Kopia av artikel ur Gotlands Tidningar 1998.

Västergarn Snovalds
Kalendarium 1649-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1740.

Väte Smide
Kalendarium 1653-1863. Även avskrifter ur domböcker 1690-1798.   
30 Vamlingbo Vamlingbo Anderse
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1669-1811. Artikel med skolfoto 1913 ur Gotlands Allehanda 1978.

Vamlingbo Augstens
Kalendarium 1580-tal-1997. Även avskrifter ur domböcker 1649-1802.

Vamlingbo Austers
Kalendarium 1570-tal-2002. Även avskrifter ur domböcker 1664-1816. Artikel ur Gotlands Tidningar 1983.

Vamlingbo Bilds
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1695-1798.

Vamlingbo Bjerges
Kalendarium 1614-1785. Även avskrifter ur domböcker 1691-1807.

Vamlingbo Bonsarve
Kalendarium 1523-2007. Även avskrifter ur domböcker 1649-1821. Kopia av artikel ur Släkthistoriskt forum 1988.

Vamlingbo Bottarve
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1651-1804. Artikel ur Gotlands Allehanda 1993.

Vamlingbo Fridarve
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1808.

Vamlingbo Frides
Kalendarium 1646-1998. Även avskrifter ur domböcker 1789-1793.

Vamlingbo Gervalds
Kalendarium 1485-1999. Även avskrifter ur domböcker 1649-1810. Artikel ur Gotlands Allehanda 1976, ur Gotlands Tidningar 1979 och Svenska Dagbladet 1991.

Vamlingbo Hallbjens
Avskrift ur dombok 1737.

Vamlingbo Hallvards
Kalendarium 1614-1998. Även avskrifter ur domböcker 1659-1810.

Vamlingbo Hägvide
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1714-1806.

Vamlingbo Kastelle
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1649-1808.

Vamlingbo Kvarna
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1810.

Vamlingbo Kyrker
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1646-1809.

Vamlingbo Lingsarve
Kalendarium 1570-tal-1993. Även avskrifter ur domböcker 1649-1803.

Vamlingbo Mickels
Kalendarium 1570-tal-1825. Även avskrifter ur domböcker 1695-1799.

Vamlingbo Nore
Kalendarium 1300-tal-2007. Även avskrifter ur domböcker 1720-1816. Kopia av dokument 1698. Artikel ur Gotlands Tidningar 2000. Omslagssidan av Spördagar, nr 1, 1992.

Vamlingbo Petsarve
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1693-1806.

Vamlingbo Rembs
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1808.

Vamlingbo Rofinds
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1650-1809. Avskrift av husförhörslängd, volym A I:1, 1756-1769.

Vamlingbo Sibbjens
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811.

Vamlingbo Sigfride
Kalendarium 1532-1999. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Vamlingbo Sigleifs/Sigrajvs
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1668-1811.

Vamlingbo Simunde
Kalendarium 1570-tal-2007. Även avskrifter ur domböcker 1659-1814.

Vamlingbo Sippmanne
Kalendarium 1603-2008. Även avskrifter ur domböcker 1651-1817.

Vamlingbo Stenstugu
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1808.

Vamlingbo Storms
Kalendarium 1570-tal-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1811.

Vamlingbo Svalstäde
Kalendarium 1585-2000. Även avskrifter ur domböcker 1673-1807.

Vamlingbo Tume
Kalendarium 1585-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1806.

Vamlingbo Västlands
Kalendarium 1728-1821. Även avskrifter ur domböcker 1663-1804.

Vamlingbo Ängvards
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrift ur dombok 1667.   
31 Öja, Östergarn Öja Barkarve
Kalendarium 1570-tal-1998. Även avskrifter ur domböcker 1651-1808.

Öja Botarve
Kalendarium 1608-2001. Även avskrifter ur domböcker 1683-1810.

Öja Botvide
Kalendarium 1603-2000. Även avskrifter ur domböcker 1658-1737.

Öja Burge
Kalendarium 1646-1997.

Öja Lasses
Kalendarium 1570-tal-2000. Även avskrifter ur domböcker 1651-1810. Avskrift av bouppteckning 1740. 2 fotografier i färg.

Öja Mjölhatte
Kalendarium 1653-2002. Även avskrifter ur domböcker 1662-1785. Kopia av räkning 1693. 2 tidningsurklipp försäljningsannonser 1996.

Öja Olleifs
Kalendarium 1601-1995. Även avskrifter ur domböcker 1649-1806.

Öja Sigfride
Avskrifter ur domböcker 1788-1810.

Öja Stockvik
Kalendarium 1614-2001. Även avskrifter ur domböcker 1650-1803.

Östergarns Bengts
Kalendarium 1601-2001. Även avskrifter ur domböcker 1685-1812.

Östergarn Ganne
Kalendarium 1601-2001. Även avskrifter ur domböcker 1731-1815.

Östergarn Grogarn
Kalendarium 1523-2000. Även avskrifter ur domböcker 1660-1814. Kopia av bouppteckning 1753. Kopia av artikel om Grogarn. Artikel ur Gotlands Tidningar 1999. 10 fotografier i färg, 1970-tal. 1 vykort föreställande Grogarnsberget.

Östergarn Gutenviks
Kalendarium 1601-2000. Även avskrifter ur domböcker 1666-1810.

Östergarn Hallvide
Kalendarium 1653-2007. Även avskrifter ur domböcker 1731-1811.

Östergarn Lilla Hamra
Kalendarium 1640-1999. Även avskrifter ur domböcker 1723-1811.

Östergarn Katthamra
Kalendarium 1625-2000. Även avskrifter ur domböcker 1760-1810. Artikel ur Gotlands Allehanda 1995, ur Gotlands Tidningar 2003 och ur Dagens Nyheter 1997. Reklamblad för Katthamra Gård.

Östergarn Rodarve
Kalendarium 1614-2001. Även avskrifter ur domböcker 1658-1812.

Östergarn Sanda
Kalendarium 1601-2002. Även avskrifter ur domböcker 1685-1811.

Östergarn Sigdes
Kalendarium 1601-1998. Även avskrifter ur domböcker 1684-1804.

Östergarn Skags
Kalendarium 1601-2003. Även avskrifter ur domböcker 1626-1770.

Östergarn Vassmunds
Kalendarium 1601-2000. Även avskrifter ur domböcker 1655-1811. Avskrift av bouppteckning 1768.

Östergarn Wika/Vike
Kalendarium 1601-2000. Även avskrifter ur domböcker 1649-1811.

Östergarns holme
Kalendarium 1700-1998. Även avskrifter ur domböcker 1700-1811. Kopia av lantmäterikarta med beskrivning 1700.