NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp - Kungsholmen, vigselbok

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp - Kungsholmen, vigselbok
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2020-02-16, 13:14
Lysning söndagarna den 13, 20 och 27 december 1857. Vigsel den 7 mars 1858.

Mannen (järnarbetaren Carl Gustaf Nordvall):
Född –– 1830
30/8
Kunskap –– försvarlig
Frejd –– god
Com. –– ordentligt
L(ysningsbetyg) t(ill) ä(ktenskap) ifr(ån) Carlscrona 1857 19/11

Quinnan (jungfru Charlotta Wilhelmina Broman):
Född –– 1837
Kunskap –– försvarlig
Frejd –– god
Com. –– 1857 26/7
L. t. ä. ifrån Drottningholm och särskild caution af Häradshofding Söllsker (häradshövding J N Söllscher).