NULL Skriv ut sidan - SV: Hjorthorn

Anbytarforum

Titel: SV: Hjorthorn
Skrivet av: Peter Siljerud skrivet 2020-01-24, 11:48
Ett senkommet svar till Erkkis fråga om Ingegärd Karlsdotter, gift med Jöns Ingelsson (hjorthorn). I två brev 1478 omnämns deras son riddaren Ingel Jönssons morbröder: Ulf, Mickel och Erik Karlssöner [RAp 24/6 samt 2/7]. Ingels änka, Birgitta Sonedotter, upplåter sina morgongåvegods i ”Skiplinghe” och ”Fröslundhe” i Harakers sn mot ”Næsholm liggiandes i Husby sokn i Dala herredhe och j Vesterars biscopsdöme” och ”ther til Riddarhyttan och grwffwan, Stabexboda, Barsgærdhe haga i Twna sokn, En gordh i Salabo j Færnebo sokn ok Harakers qwernen”. Ingegärds förnamn framgår däremot inte.

Dessa gods är dock intressanta i sig. 1354 (datum ej angivet, se SDHK-nr: 6671) byter Tideke Petersson till sig jord och kvarn i Fröslunda, 8 örtugland i Åby m.m. i Harakers socken (Norrbo härad). 1369 [RAp 20/9] ger han sin hustru, Margareta Konradsdotter, sitt förvärvade gods i Haraker i morgongåva, ”nämligen 2 markland i Skepplinge, 5 öresland i Åby och 12 öresland i Fröslunda samt Fröslunda kvarnar.” Frågan är då, hur kommer de från Tideke Petersson till Ingel Jönsson?

Tidike Petersson har en dotter Kristina som är gift med borgmästaren i Stockholm, Everhard Kansten. Detta framgår i ett brev 1370 [RAp 8/10]. Dottern Kristina tycks vara från ett tidigare gifte, då morgongåvebrevet är utfärdat året innan. Dock omnämns de när Everhard Kansten utfärdar sitt testamente 1376 [RAp 12/4] på följande sätt: "till 'sin herre' (svärfar) Tideke ["Thidekino"] Petersson på Kopparberget och till 'sin fru' (svärmor), Tidekes hustru Margareta.”

Jag känner inte till Kristinas vidare öden, eller om Tideke har andra barn. Däremot ärver Jöns Ingelssons mor, Apollonia Jönsdotter (sköld kluven av klöverskura), en badstuga i Västerås av Tideke Petersson, vilken omnämns 1413 [RAp 11/7] samt 1414 [RAp 21/2]. Det vore inte osannolikt om även godsen i Haraker tillkommit Apollonia i arv efter Tideke, med tanke på att de senare innehas av hennes sonson Ingel Jönsson. Även badstugan i Västerås kommer i Birgitta Sonedotters ägo vilket framgår i ett brev 1475 [RAp 1/7]. Tideke Petersson sigillerar även Ingel Jönssons (hjortkrona) morgongåvebrev till Apollonia 1370 [RAp 10/1].

Apollonias sigill[1], vilket inte är enkelt att tyda, framgår i ett annat arv 1420 [RAp  1/8]. I SMV s. 760 beskrivs det som en styckad sköld ”med grekiskt kors i vardera fältet”.

Kan Tideke Petersson ha varit hennes farbror? Han omnämns i Diplomatarium Dalekarlicum vara fogde och mästerman på Kopparberget 1352-1370. Möjligen är det denne Tideke Petersson som sigillerar ett brev 1360 (datum ej angivet, se SDHK-nr: 7655). Dennes sigill (nr 2) beskrivs ”av brunfärgat vax (otydlig vapenbild i sköld): + S’ Tidecini Petarss[on]” [2]. Att det är otydligt är uppenbart, men kan man ändå inte ana en form av kors, liknande det som återfinns i Apollonias sigill?

Tidekes (andra?) hustru Margareta Konradsdotter, omnämns senare ”Margareta i Grycksbo”, enligt DDal nr 45[3]. Hennes släktskapsförhållanden nämns 1382 och 1383 i DDal nr 41[4] och 42[5]. I det senare brevet nämns hennes arvingar, bland annat en ”Jønis Pæthersson”, vilken skulle kunna vara Apollonias far. Nu har jag inte full koll på medeltida arvsrätt, men det är ett intressant spår.

[1] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Sdhk_19526_19526.jpg#?c=&m=&s=&cv=&xywh=211%2C2160%2C1256%2C662 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Sdhk_19526_19526.jpg#?c=&m=&s=&cv=&xywh=211%2C2160%2C1256%2C662)
[2] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Sdhk_7655_7655.jpg#?c=&m=&s=&cv=&xywh=1571%2C1946%2C1417%2C747 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/Sdhk_7655_7655.jpg#?c=&m=&s=&cv=&xywh=1571%2C1946%2C1417%2C747)
[3] http://runeberg.org/diplodalek/1/0054.html (http://runeberg.org/diplodalek/1/0054.html)
[4] http://runeberg.org/diplodalek/1/0051.html (http://runeberg.org/diplodalek/1/0051.html)
[5] http://runeberg.org/diplodalek/1/0052.html (http://runeberg.org/diplodalek/1/0052.html)