NULL Skriv ut sidan - SV: Mulseryd

Anbytarforum

Titel: SV: Mulseryd
Skrivet av: Göran Sollin skrivet 2020-01-15, 11:28
   Jag försöker att få mer information om kanslisten vid Göta hovrätt Johan Auselius och Anna Helena Petersdotter Dober. Deras dotter Annica Johansdotter Auselia som gifter sig 169(8) med rusthållaren Swen Persson född 166(7) i Äsebo 1/2 mantal, Mulseryds socken Och hur de oban- och  nedanstående hänger ihop med varandra?

   Rusthållet Äsebo med underliggande 1/4 mantal Isatorpet säljs 1721.08.08 av komministern Constantin Biugg till kronobefallningsmannen Jonas Abrahamsson Asperot för 400 D:r Smt, som han 1722.10.11 får lagfart på. Jonas Abrahamsson Asperoth överlåter och transporterar Äsebo och Isatorpet med den gamla och nya munderingen till ”dygdädla jungfru” Birgitta Auselia, som hon 1726.07.21 får fastebrev på (Mo härads sommarting 1727.05.02-3 § 17 Upbuden). Häradsskrivaren Johan Westberg köper 1731 en andel i Äsebo skatterusthåll av sin broder Andreas och madame Sara Westberg och svågern (häradsskrivaren) Petter Wetterstedt (gift med Catharina Maria Westberg boende i Finnarp, Ölmstads socken) (Mo härads höstting 1732.10.10 Uppbuden § 7, samt vintertinget 1733.01.17 § 12).

   Vid Generalmönstringen 1729 har komministern Lars (Bengtsson) Biugg avstått rusthållet No: 120 Äsebo till ”Jungfrun” Britta Auselia. Enligt GMR för 1733 är Britta Auselia död, och ”Istället des arfvingar”.

   Enligt Mo härads sommarting 1736.05.03 § 6: Swen Persson och Annica Johansdotter Auselia säljer 1736.02.20 till sina söner; frälse befallningsmannen Johan Auselius och gästgivaren Petter Svensson i Hullaryd, Lommaryds socken sin skattejord i halva rusthållet Äsebo 1/2 samt 1/8 ting av fjärdingshemmanet Isatorpet jämte mundering och augumentsräntan, tillsammans 5/8 mantal, för 200 D:r Smt. Här ingår hus, jord, åker, äng, skog, mark, fiske och fiskevatten, kvarn och kvarnställe, torp och torpställe. Fasta beviljas 1738.01.25.

   Domboksnotiserna kommer från en släktforskarkollega.