NULL Skriv ut sidan - SV: Hjorthorn

Anbytarforum

Titel: SV: Hjorthorn
Skrivet av: Peter Siljerud skrivet 2020-01-13, 22:48
Hustrun till Erik Bengtsson (två oxhorn) i Kniva (Vika sn) anges i DD 125 heta Gertrud.[1] Enligt vissa uppgifter ska hon heta Gertrud Jönsdotter (hjorthorn), exempelvis i Kröningssvärds släkttabell XXXIII[2] och i Swea och Götha Höfdingaminne s. 197. Finns det någon bättre källa till detta? På Adelsvapen för ätten Ikornsköld nr 283 anges källan till detta ”Brev i Sturearkivet i Danska riksarkivet”.[3]

Hon är ju då syster till riddaren Ingel Jönsson (hjorthorn), och han förekommer flera gånger i samma dokument som Erik Bengtsson, t.ex. DD 139[4] och DD 267[5], vilket förstås är ett indicium. Om någon har närmare uppgifter om detta vore det mycket intressant.

[1] http://runeberg.org/diplodalek/1/0135.html
[2] http://runeberg.org/diplodalek/gen/0035.html
[3] https://www.adelsvapen.com/genealogi/Ikornsk%C3%B6ld_nr_283
[4] http://runeberg.org/diplodalek/1/0147.html
[5] http://runeberg.org/diplodalek/1/0279.html