NULL Skriv ut sidan - SV: Pierau / Pierrau

Anbytarforum

Titel: SV: Pierau / Pierrau
Skrivet av: Karin Uhrvik skrivet 2020-01-12, 08:34
Vid sammankomsten i Repslagarämbetet i Stockholm 1761-11-02 ansöker gesällen Hans Petter Pireau från Flensburg om att få bli mästare och förena sig med ämbetet. Han är nu i Malmö, tänker sätta sig ner där och vinna burskap. Hans gesällbrev uppvisades, daterat Flensburg 1758-10-26. Han har alltså lärt hantverket i Flensburg.
Nordiska museets arkiv, Repslagarämbetet i Stockholm, Protokoll AI:3 (1756-1778)