NULL Skriv ut sidan - SV: Falck / Falk

Anbytarforum

Titel: SV: Falck / Falk
Skrivet av: Constantinus Lindfors skrivet 2020-01-11, 00:53
Rättelser och kompletteringar...

Tabell 1:
Brita Nilsdotter var enligt verket "Stockholms rådhus och råd" dotter till rådmannen Nils Andersson (död före 10/2 1586) och Anna Ivarsdotter (död 1599). Jag beklagar mitt tidigare felaktiga antagande om Britas härkomst, och även för att ha missuppfattat Ulf H. Larssons artikel. Anders Olofsson och Anna Andersdotters (Kråka) saknade bröstarvingar!

Sigfrid Jakobsson var befallningsman på Svartsjö senast 9/7 1580 (tänkebok, sida 148 i avskriften).

Tabell 2:
Per Eriksson var bokhållare över Norrland 18/3 1633 (tänkebok, sida 8 i avskriften).

Tabell 4:
Brita Zackrisdotter och Olof Eriksson vigdes 6/3 1631 i Nikolai fs. En son Daniel döptes 28/4 1642 i Nikolai fs. Denne nämns ej i akten från 8/3 1679.

Tabell 5:
Karin Zackariasdotter och Johan Carlsson vigdes 3/10 1630 i Nikolai fs. Zackarias (Rechard) bör istället ha varit parets näst äldsta barn efter Carl den äldre.

Tabell 6:
David Reben avlade sin borgared 31/10 1632. Löftesmän var Mickel Buckou och Tomas Mickelsson (tänkebok, sida 273 i avskriften). Emellertid fick David avlägga sin borgared på nytt 26/8 1633. Löftesmän: Tomas Engelsman och skräddaren Mickel Buckou (sida 37 i avskriften). David Reben begärde 15/6 1635 att få instänga en gränd på sin faders gård på Södermalm (sida 112 i avskriften). Begäran beviljades den 13/7 samma år, dock med villkoret att David avhandlar med staden (sida 129 i avskriften).

David Reben den äldre på Södermalm uppsade sitt burskap på grund av ålderdom 3/3 1630 (sida 117 i avskriften. Av Älvsborgs lösen framgår att David Reben den äldre i stadens östra kvarter saknar en hustru år 1614-1615 (tänkebok; sida 248 respektive 286 i avskriften) och från 1616 (sida 454 i avskriften) en ny hustru, som begravdes 1639 i Maria fs (bet. datum 26/9).