NULL Skriv ut sidan - SV: catharina lonetta hamilton

Anbytarforum

Titel: SV: catharina lonetta hamilton
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2020-01-01, 16:17


Jag kikade ju lite på detta 2011 och kom då bara fram till att det finns en koppling mellan det väldigt ovanliga namnet Lonetta / Lunetta och friherrliga ätten Hamilton af Hageby, genom fröken Lunetta Beata Hamilton (1674–1761). Hennes död omnämns i Inrikes tidningar 1762 15/2 där man kan läsa ”Fröken Lonetta Beata Hamilton död, 88 år gammal, på Råda Gård i Götheborgs Höfdingedöme i sistledne December Månad”, och när Aschebergska gravkoret i Tyska kyrkan i Göteborg renoverades 1899 kunde man läsa i Helsingborgs Dagblad 1899 26/10 att ”I koret finnes äfven en större marmorsarkofag, i hvilken en fröken Beata Lunetta Hamilton anses hvila. Undersökningen af sarkofagen visade, att den inneslöt lemningarne efter en qvinna, men såväl sarkofagen som den inre träkistan sakna hvarje inskription, så man har endast traditionen att lita på, då kyrkoböckerna icke lemna några upplysningar.”
 
När jag sökte runt efter namnen Lonetta / Lunetta och Hamilton fick jag nästan bara träffar på Catharina Lonetta Hamilton samt en Lunetta Maria Lilliehöök, f. Kruuse af Verchou (1688–1728) – som visade sig vara kusin till ovannämnda fröken Lunetta Beata Hamilton. Hur namnet ursprungligen hamnade i denna släkt blir jag inte klok på, men det är ju tydligt att det var omtyckt och hade en koppling till friherrliga ätten Hamilton af Hageby.
 
När och var dog Catharina Lonetta Hamilton, ungefär vilket årtal ska hon ha varit född? Jag har nämligen en svag misstanke om att hon kan vara dotter utom äktenskapet till någon av de adliga Hamilton, och närmast till hands ligger i så fall fältmarskalken Hugo Johan Hamilton (1668–1748), som var son till Catharina Makeléer och bror till fröken Lunetta Beata Hamilton – den perfekta kombinationen som skulle skapa namnet Catharina Lonetta. Hugo Johan Hamilton satt i rysk fångenskap till och med maj 1722 och gifte sig som änkling i juli 1723, så däremellan hade han ju utan problem kunnat få en dotter utom äktenskapet. I sitt första äktenskap fick han en enda son, Carl Fredrik Hamilton (1705–1753) som blev kammarherre, och var ogift fram till 1735 – kanske ännu en kandidat?

Dessa personer tillhör ju visserligen den svenska högadeln, men när man kikar på Catharina Lonetta Hamiltons första makars släkter (https://forum.rotter.se/index.php?topic=75317.0) låter det inte helt otroligt. De båda kusinerna Johan Christopher van Vrelant och Samuel Ziegler var ju livdrabanter och ingick alltså i kungahusets närmaste livvakt, den förras far var handelsman medan den andres far var hovkonditor, och i de båda herrarnas närmaste familj finner man både borgmästare och rådmän – så det var inte vilken släkt som helst som Catharina Lonetta Hamilton gifte in sig i.