NULL Skriv ut sidan - SV: Espholt

Anbytarforum

Titel: SV: Espholt
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2020-01-01, 14:50


Det undrar jag också, Anna! Det verkar i alla fall finnas åtminstone ytterligare två släkter Espholt, varav den ena är en sidogren av prästsläkten från Äsphult och den andra härstammar från en av Äsphults klockare. Klockaren Jon Svensson (ca 1647–1707) i Äsphult hade nämligen bevisligen en dotter Johanna (född ca 1684) som vid sin död i Sörby 1753 23/12 kallas ”Jungfrun Johanna Esphult, Klockarens Jon Swensons dotter från Esphult”. Man kan ju därför misstänka att även resten av hans barn kallade sig Esphult eller Espholt, så din Kierstina Jonsdotter Espholt låter mycket intressant i sammanhanget.
 
I Äsphults katekismilängder 1696–1697 omnämns två döttrar till klockaren, Elsa (född ca 1677) och Kirstina (född ca 1680), och jag har tidigare varit inne på att Kirstina eventuellt är identisk med klockaren Nils Brodds hustru Christina Espholt i Andrarum. Nyligen gjorde jag dock ett domboksfynd som pekar på att klockarhustrun i Andrarum snarare är född 1689 10/3 i Gårdstånga som dotter till ”välaktade” Isak Gregersson Espholt, en son till kyrkoherden Gregers Pedersen Fenie i Äsphult, vars andre son kyrkoherden Christian (som blev kyrkoherde i Gårdstånga) också kallade sig Espholt. Därför passar det bra, och stämmer ju mycket bättre både geografiskt och namnmässigt, att det är Tor Giötmans hustru i Västra Vram som är identisk med klockardottern från Äsphult.