NULL Skriv ut sidan - SV: Anders Andersson Vändelman

Anbytarforum

Titel: SV: Anders Andersson Vändelman
Skrivet av: Lennart Altin skrivet 2019-12-30, 01:35
Soldater under Stora Nordiska kriget är det svårt med uppgifter, för att rullorna brändes inför kapitulationen vid Poltava. Eftersom det tillkom en ny soldat 1704 så finns i Landskontoret en rekryteringsrulla 1705, och även i Regementsarkivet på Krigsarkivet, fast med mer ovissa år.
     https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=V%c3%a4stmanlands+Landskontor&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=4&postid=Arkis+93537f38-49d8-11d5-a6ed-0002440207bb&tab=post&s=Balder