NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-11

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-03-11
Skrivet av: Mikael Persson skrivet 2005-02-21, 15:34
Hej Christina!
 
Namnet Benjamin är ju tämligen ovanligt i Delsbo, så jag fick idén att han skulle kunna vara bror till Enok Benjaminsson Mård. Jag tog mig därför till att kolla upp faddrarna till hans fyra barn (enligt Släktboken).  
 
Jag kan därför bidra med följande:  
1760  
Siulsberg Soldat Per Benj. Biur och hustr Mareta Anders dr  
Anna 10. Febr. 10. Do  Afl 7/11 1808  
Jon Larßon i Siulsberg, Anders Anderßon den yngre i Wästeräng. Hust. Sigrid Pers dr i Siulsberg, Hust. Karin Eriks dr i Wästeräng.  
 
1763  
Siulsberg Sold. Per Benjaminß. Biur och Hust. Mareta Anders dr  
Anders 14. Do [Sept] 15. Do  [Död] 18 Nov. 1780  
Gamla Erik Jonßon i Näset, Soldaten Enoch Benjaminsson Mård. Hust. Brita Eriks dr i Näset, Pigan Kierstin Benjamins dotter.  
 
1771  
Siulsberg Sold. Per Biur och Hust. Mareta Anders dr  
Per 16. Dec. 21 Do  + den 8 marti 1824  
Per Larßon i Fierdsätter, reserven Jöns Enochsson i Norrhena. Hust. Mareta Mats dr i Fierdsätter, Pigan Kierstin Benjamins dr i Norrhwena  
 
1777  
Sjulsberg för detta Sold. wid Delsbo Compagn. Pär Bjur numera Sold. wid Hennes Majstäts Enkedrottningens Regemente och Öfwerste Dufwalls Compagnie Per Dell des Hustru Margta Anders dr  
Jonas 6 Augusti 10 Augusti  [Död] 177[?] 19/8  
U. Bond. Jon Jonsson i Sjulsberg. Dräng Anders Persson i Tomta. Hustru Karin Jonsdotter i Sjulsberg. Pigan Sigrid Persdotter i Fjerdsätter  
 
Jag förmodar att du håller med i mina slutsatser här nedan:  
Min gissning är med stor sannolikhet sann, och även Kerstin bör vara ett syskon.  
Både 1760 och 1763 så nämns Per Biurs patronymikon när barnen föds, och jag ramlade också på ett dito tillfälle när han var fadder (1764-04-25). Detta bekräftar alltså uppgifterna ur GMR.  
Enok vigs inte i Delsbo, så man får inga uppgifter om hans föräldrar på det sättet.  
När Enoks dotter Anna föds (1752-07-06) så är en vargeringskarl Per Benjaminsson i Björka fadder, så där får vi reda på vad Per Biur gjorde tidigare.  
Kerstin/Kristina/Stina vigs 1:o 20/11 1774 med Per Olofsson Hammarsten i Sunnansjö, och hennes föräldrar sägs vara husman Benjamin Jonsson Asp i Sörväna och hustru Anna Fristadia. När hon vigs 2:o 16/2 1780 med [änklingen] fattige och blinde mannen Jon Jonsson i Myra, så sägs hennes föräldrar vara avlidne hantlangaren Benjamin Asp och avlidna hustru Annika Olsdotter i Hede sn och 'Långeskants'.  
Benjamin Asp dör 1774-12-2 i Sörväna, och sägs då vara 91 år och 5 mån gl. Enligt AI:3, fol 105v, så var han f 1685 i Nyslott.  
I samma volym nämns hustrun Anna Fristadia vara född 1686, men orten är överstruken och därför svårtydd. Andra delen kan mycket väl vara Tavastehus, men första delen är värre. Kanske börjar det på 'Chi'. Där står också att hon var sängliggande och dör 14/11 1768. I dödboken står hon som död 1768-11-19: Benjamin Perssons [!] hustru i Sörväna, hustru Anna Olofsdotter, 73 år gl. Begr 27/11.  
 
När Per Biurs dotter Anna döptes så var Anders Andersson d.y. i Västeräng och hans hustru faddrar. Och när denne AA:s son Anders döps (1764-04-25) så var Per Benjaminsson Biur och hans hustru Margta Andersdotter faddrar. Detta får mig att misstänka att Margta och AA d.y. är syskon, särskilt som han också är född i Ljusdal. AA hade en syster Margta som blev g 1756-12-26 m soldaten Jonas Jonsson Bjur [!]. Han var f 1725-08-22 i Skog 1, Delsbo, och dog i Pommern (enligt Släktboken; kanske densamme som du nämner ovan?!). Olyckligtvis så är det en lucka i vigselboken 1759-4-16 - 1761-5-24, men jag tror att denna Margta gifte om sig med Per Benjaminsson. Han ska alltså ha tagit över både änkan och soldatnamnet efter Jonas Jonsson Bjur!  
 
Förklaringen till namnet Dell är kanske så enkel att han fick det i Stockholm eftersom han kom från Delsbo!  
 
En av frågorna är nu: Vilket patronymikon är rätt för Benjamin, Jonsson eller Persson?  
 
Hälsningar, Mikael!