NULL Skriv ut sidan - SV: Per Gustavsson 1695

Anbytarforum

Titel: SV: Per Gustavsson 1695
Skrivet av: Bo Persson skrivet 2019-12-04, 19:24
En del av de tidigare framförda hypotserna har visat sig inte stämma. Per Gustafsson i Malghults Mellangård är identisk med Gustaf Perssons i Munketorp, Fallebo ägor, son döpt 1695 30/6. Denne Gustaf Persson flyttade aldrig till Norrhult i Vena (den Gustaf som dog där 1705 kan vara t.ex. hans brorson, men det går nog inte att klarlägga), utan torde nog ha dött eller hamnat i fångenskap vid Poltava; han är enligt generalmönsterrullan (Kalmar regemente, Överstelöjtnantens kompani, rote nr 133 Fallebo) ersatt 1709 med en Olof Persson Munk. Roger Axelsson har i Humlenäsboken (2001, s. 113) dragit samma slutsats. En indikation på att så var fallet är att ett av dopvittnena vid Per Gustafssons son Carls dop 1727 3/9 var drängen Erik Gustafsson, som föddes i Munketorp 1699 (dp 23/7).

Den andre Per Gustafsson, född 1695 dp 29/9 (ej 29/6), var son till ryttaren Gustaf Jönsson i Mellingerum. Generalmönsterrullan för 1710 synes visa att även denne Gustaf försvann vid Poltava.