NULL Skriv ut sidan - SV: Var finns K(C)arl Johan Holmbergs födelsedata

Anbytarforum

Titel: SV: Var finns K(C)arl Johan Holmbergs födelsedata
Skrivet av: Hans Olof Johansson skrivet 2019-10-16, 22:17
Hans Olof , jag tror inte det ger något - man kan inte ha gjort så stort fel på födelsedata tror jag. Fägre B:2 s.85 nr.45 anger den Carl Johan Johansson jag letar efter men svårt att gå bakåt till husförhörsboken i Trästena därifrån och hitta honom. Han flyttar ut 1841 så det kan inte vara många år efter att han flyttat hemifrån.

Felaktiga födelseuppgifter var rätt vanliga i den tidens husförhörslängder. Oftast berodde de på att den ansvariga prästen vid överföring av uppgifterna om en person från en bok till nästa läste på fel rad och  skrev in någon annans födelsedatum, eller att otydligt skrivna siffror misstolkades. Det kunde då bli flera års skillnad mellan det rätta och det felaktiga födelseåret, och inte sällan fick den drabbade personen sedan behålla sitt felaktiga födelsedatum resten av livet.

Det finns såvitt jag kan se ingenting som tyder på att Carl Johansson hade mellannamnet Johan. Det verkar snarare vara så att hans patronymikon vid något tillfälle förkortades i husförhörslängden ("Carl Joh. Björn" och att det sedan tolkades som ett andra förnamn.

Däremot har du alldeles rätt i att den Carl Johansson som jag föreslog var ett villospår. Jag hittade honom nämligen på annan ort senare i livet, och han kan alltså inte vara den du söker.

Men tack vare den notis i Fägres utflyttningslängd, som du hänvisade till och som jag tidigare missat, hittade jag honom i husförhörslängden. Jag fick bläddra ganska många sidor från rubriken "Nya Riddarhagen", men där fanns han plötsligt (Fägre AI:4, s 255) med uppgiften att han flyttat från Mo församling 1839.

Troligen är det också han som med sina föräldrar står bland de sista i Mos utflyttningslängd för 1838 (Hjälstad B:1, s 127).