NULL Skriv ut sidan - SV: Fältskär Johan Meinicke död i pesten 1712

Anbytarforum

Titel: SV: Fältskär Johan Meinicke död i pesten 1712
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2019-09-12, 17:23


Hej Anna-Carin!
 
Jag kikade i Isbergs samling (som finns i original på Malmö stadsarkiv, men som även digitaliserats hos ArkivDigital) och kunde tyvärr inte hitta några anteckningar om Johan Meinicke – men desto mer om hans hustrus släkt. Denna hustru, som mycket riktigt var änka efter bryggaren Jöns Persson Brandt när hon ingick äktenskap med Meincke, hette tydligen Kirstine eller Christina Jacobsdotter, sedermera kallad (kallade sig?) Christina Jacobæa, uppenbarligen efter brodern Johannes Jacobæus som blev kyrkoherde Kropp och Mörarp. Detta är vad som står om familjerna i Isbergs samling:
 
Bryggaren Jöns Brandt
född … : skifte 1691 28/3
gift… med…
1) ...
född …
barn: dottern Sissela – född 1673 – lefde 1691
sonen Per Jönsson ” 1678
2) [/size]Kirstine Jacobsdotter – fader skom. Jacob Rasmusen; moder…
född… : var 1695 omgift med Johan Meinicke
 
”Skomakaren, tingman 1661, 62, 63, 69
[/size]Jacob Rasmusenn
född i Lybeck 1627; begr 17/12 1712; 85 år 4 m. fader Rasm. Jacobsen.
Bisittare i Kämnersrätten 1692-1696
1692 egde han iboende gården No 514 vid St. torget
1715 19/3 (Rr) hans gård 514 vid torget skulle värderas
gift med
[/size]Anna Jacobsdotter
född 1640; död /10 1700; 60 år 10 d.
barn:
dottern Christensa Jacobsdotter född 24/12 1675; gift med skom. Christen Marcusson
sonen Johannes Jacobaeus var 1703 kyrkoherde i Kropp och Mörarp
dotter Magdalena Jacobsdotter gift med tullnären Christian Stare.
1695 18/11 (Rr) Jacob Rasmusens måg Johan Meinicke
1691 6/7 ( ” ) var han laugverge för sin dotter, Jöns Brandts enka
1696 4/11 (Rr) tager han afsked såsom bisittare i kämnärsrätten”.
 
I samband med uppgifterna om Christina Jacobæas far hänvisar Isberg till Malmö rådhusrätts dombok 1726 31/1, som mycket riktigt tycks bekräfta att hon var dotter till Jacob Rasmussen och sedermera blev gift med (och änka efter) fältskären Johan Meinicke (Rådhusrätten i Malmö 1, vol. A1AA:79 [1726], sid. 73):
 
”på hwad sätt afledne Jacob Rasmussons arfwingar tagit arf, som skriften exhiberad ad acta widare utwisar. Härwid upwistes ett kiöpebref dat: d 4 Feb:r 1717, medelst hwilcket afledne StadzFältskiärens Johan Meinickes Enckia Christina Jacobæa och Fendrickens Halsiers hustru Anna Jacobæa försåldt afledne Jacob Rasmussons gård til giördelmakaren Hök för 340 D:r”