NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp vigseltext

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp vigseltext
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2019-09-08, 10:49
Zachris Persson drängen och Ingeborg Månsdotter wigdes den 25 Jan: Pauli dag 1715 uti kyrkian effter laga lysning och bewillning. Drängen Zachris född uti Rörshult af bekänta ehrliga goda föräldrar uti Elmeboda sochen. Men Ingeborg född uti Linneryds sochen och Fryggestorp å foen(?) så af Redeliga gudfruchtiga föräldrar, blifwandes dhe effter wigslen boande uti Rörshult hoos dränghens gamble föräldrar.