NULL Skriv ut sidan - SV: Födelseort

Anbytarforum

Titel: SV: Födelseort
Skrivet av: Stefan Dake skrivet 2019-08-19, 13:17
Ja, jag har också noterat detta men Siggagården finns med på moderna karor:
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=403647&n=6411923&z=11&profile=default_background_noauth (https://kso.etjanster.lantmateriet.se/?e=403647&n=6411923&z=11&profile=default_background_noauth)

och på historiska (1792):
https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4f3137362d343a33 (https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=3&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f4f3137362d343a33)

Siggagården är här littera B med inägorna 38-55.