NULL Skriv ut sidan - SV: Båtsman Peder Nilsson Fogel

Anbytarforum

Titel: SV: Båtsman Peder Nilsson Fogel
Skrivet av: Lennart Altin skrivet 2019-08-14, 16:56
Arkiv Digitals Amiralitetskollegii Sjömilitiekontor 2, EII: 6 1736- 1750, står att fördubblingsbåtsman Per Nilsson Fogel dör på Skeppet Pommern den 17 December 1741. I Generalmönsterrullan 1740 står att han antages 1718, dåvarande ålder 20. Födelseorten Edhs sn. Torde vara Västra Ed. Finns en kandidat i födelseboken, fast fadderanalys av hans barn får visa om det är den riktiga. Befarenheten; någe befaren. = han har tjänstgjort på fartyg något, men inte så mycket så han kan vara berättigad såsom befaren. Fördubblingsbåtsmännen blev uppfordrade endast i krigstid. Han har varit i tjänst, delar av eller hela tidsperioden 1718 till 1722. Inte gjort tjänst (undantaget är om han gjort tjänst istället för en ordinarie båtsman, men då med dennes båtsmansnamn, eller varit timmerbåtsman på varvet i Karlskrona) under tiden 1723 till krigsutbrottet 1741 28/7. På Riksarkivet Marieberg finns Loggboken för Skeppet Pommern under tidsperioden 1741 Sept - Dec. Där står vad skeppet gjorde, var det befann sig och vilka båtsmän som dog. Även var de begravde kroppen, till havs eller i land på någon holme. Arkivsignum: Riksdagsakta, R 5640.