NULL Skriv ut sidan - SV: Stake

Anbytarforum

Titel: SV: Stake
Skrivet av: Veläng skrivet 2019-07-17, 13:02
Amund Stakes fäderne såg troligen ut på följande sätt;

1: Logha/Loghe (Loke?)

2: Riddare Magnus Loghasson (även Loghesson), död efter 1395, 1:o g.m. N.N. Ingemarsdotter, dotter till kammarmästare Ingemar Ragvaldsson och Katarina Magnusdotter, 2:o g.m. Ingeborg Nilsdotter.

SDHK-nr: 5311; Magnus Nilsson upptecknar de i kungens skattkammare befintliga saker, dyrbara smycken och kärl, husgeråd, regalier, schackspel, kläder, dukar, mattor, böcker, vapen, banér, guldsmedsinstrument, brevlådor, hudar, tyger, matvaror, kryddor, guldmynt m.m., vilka lämnas till Ingemar Ragvaldsson.

SDHK-nr: 5800; Kung Magnus förklarar Ingemar Ragvaldsson och dennes arvingar fria från alla efterräkning för den uppbörd och räkenskap, som han dittills haft om hand.

SDHK-nr: 5451; Kung Magnus ger Ingemar Ragvaldsson och hans hustru Katerina Magnusdotter, kungens fränka, samt deras arvingar av sina egna fädernegods, dem kungens fader hertig Erik köpt för 1500 mark penningar, 2 gårdar i Österplana med 3 landbogårdar därstädes, 3 landbogårdar i Hönsäter, av ålder tillhörande nämnda gårdar, 3 landbogårdar i Västerplana m.m.

3. Erik Magnusson, troligen g.m. med en dotter till Harald [Stjälk (Stake)]. Harald underlagman i Värmland 1355, senare djäken 1365 och abbot i Varnhem. Harald ägde Asaka kyrka.

Sven Eskilsson och Bo Siggesson intygar att Nisse Nasse med ed vittnat att herr Harald i Varnhem, då han ägde ”Asaka” kyrka till Peter Eriksson utarrenderat godset Österbo i Barknakidhem (nu Södra Kedum), som hustru Ramfrid Jönsdotter givit till kyrkan men att han varken sålt eller pantsatt det.

(SDHK-nr: 31139) - 1482 ”Luce Monsadotter” (Magnusdotter) upplåter till Åsaka kyrka i Vartofta hd gården Österbo i Barnekinds hd.

SDHK-nr: 38989 - 1531; Riddaren Karl Eriksson till Vinstorp, västgöta lagman, stadfäster en dom, som herr Ture Jönsson fällt till förmån för Erik (Amundsson) Stake och Peder Bonde ang. en gård i Varne härad, som heter Österbo och som Asaka kyrka haft någon tid av deras föräldrar (förfäder).

(SDHK-nr: 18873) - 1417;

Alla men thetta breff høra ælla se helsar jak Erik Magnusson ewerdhelica meth Gudhe. Kungør jak thes meth thesso mino opno breffue ath iak hafwer vplatet allan then rættoghet erlicom manne Thorstene Symonsone, som iak ok mine brødher hafwa til then thridhiongen i Bakkagaardhenom i Østeruplanda, som min modherfadher Ingemar Ragwaldzson hafdhe køpt aff Hakone Borra meth swadan wilkor, ath naar wi wilia tala ther vpa, tha skal jak gifwa fornempdom Torstene vi mark thyska pæninga til forenne ok allan wan ræt vforsumadh. Til mere wisso ok høghre forwaring, tha bedhis jak welborna manna incighle meth mino eghno, som ær Heneka Bekmanz ok Jenissa Tykasons. Datum Kælby, anno Domini mcdxvij, die sancti Blasii episcopi et martiris.

SDHK-nr: 8679: 

Peter Niklasson, skattmästare (fehirde) i Tönsberg, och Berg Hermundsson, lagman därstädes, Jon Gunnarsson och Arnvid Lodensson kungör att Ingemar Ragvaldsson och Harald Djäken i deras närvaro på Tönsbergs hus uttagit uppräknade föremål och varor ur framlidna drottning Blankas fatabur, bl. a. dyrbara tyger och kryddor, kyrkoskrudar, silke, två borddukar, ett par linnelakan, ett fotkläde med invävda sköldar, ett par bordsknivar, 4 silverskedar, en bål av lönnträ med lock av silver, tre smaragder och drottningens stora sigill.

SDHK-nr: 21807 (1432)

Biskop Sigge i Skara, Gustav Magnusson, riddare och lagman i Västergötland*, och väpnaren Henrik Snakenborg, kungsdomhavande, tilldömer Bengt Magnusson godset Österupplanda, som dennes morfar Ingemar Ragvaldsson köpt av kung Magnus.

*SDHK-nr: 15431 - (1400); Biskop Torstanus i Skara återkallar efter anställd rannsakning på begäran av herr Gustav Magnusson till Asaka kyrka godset Österbo, som skänkts dit av nu avlidna hustru Ramfrid Jönsdotter men sedan utarrenderats till Petrus Eriksson.

SDHK-nr: 22400 (1435); Väpnaren Tord Kokland och Sigrid Amundsdotter upplåter till Lars Ödgersson såsom belöning för hans trogna tjänst halva Ökne och hela Backa?[gården] för 100 mark.
 
SDHK-nr: 23013 (1438  juni  29);  Björn Nilsson, lagman i Värmland, tilldömer på landsting vid Tingvalla, efter vittnesmål av Erland i Fröböl och Jon Salvesson i Strand, Magnus Logessons dotterbarn arvet efter Bengt Magnusson, vilket förut innehades av Peter (Nilsson) Djäken och Tord Kokland.

Kommentar;

Amund Stake innehade Backagården 1485. Den gick sannolikt i arv på följande sätt; Erik Magnusson säjler 1417 Backagård/Backagården till Torsten Simonsson, gården hade Erik efter sin morfar Ingemar Ragvaldsson. 1437 får Bengt Magnusson tillbaka Backagården efter rannsakning. Vilken sedan går 1438 till ett systerbarn till denne. Backagården kommer sedan till Amund Stakes far Erik Magnusson, son till Magnus Eriksson (död före 1439) och sonson till Erik Magnusson som sålde gården 1417.

4. Magnus Eriksson, död före 1439.

5. Erik Magnusson Stake, riddare g.m. N.N. Åkesdotter 1444, dotter till riddare Peter Åkesson (SDHK-nr: 26438).

1446  april  19 (SDHK-nr: 24926); Peter Åkesson, riddare, förklarar att han aldrig vill ”hindra eller qwælia” sin svåger herr Erengisle Nilssons rätta arv och möderne i Småland.

1450 (SDHK-nr: 25702); Erengisle Nilsson och Erik Magnusson, riddare, om allmogens i Jäders socken vittnesmål om en äng etc.

6. Amund Eriksson Stake, född omkring 1445, död cirka 1507 g.m. med Birgitta Håkansdotter efter 1472 men före 1477 (fick igen massvis med gods). När sonen Olof gifte sig med en dotter till Malin Ottesdotter till Råbäck omkring 1500 fick man igen Råbäck.