NULL Skriv ut sidan - SV: Stake

Anbytarforum

Titel: SV: Stake
Skrivet av: Veläng skrivet 2019-07-17, 10:15
Erik Stake 1468 i brev (SDHK-nr: 28889) är nog densamme som Erik Magnusson (SDHK-nr: 24459), gift 1444 med riddare Peter Åkessons dotter (SDHK-nr: 24459 och SDHK-nr: 26438). I brev (SDHK-nr: 26438) återfinns möjligen även ätten Stakes vapenbild (se bifogad bild).

(SDHK-nr: 26438): 1454 februari  1; Peter Åkesson, riddare, erkänner sig ha mottagit godset ”Ullavi” i Örberga socken och Dals härad som livstidsarrende av Vadstena kloster och abbedissan Katarina Bengtsdotter. [...] hans hustru Märta Nilsdotter, måg herr Erik Magnusson, väpnaren Mats van Kalen beseglar.

Både Amund Stake och Olof Stake ingick troligen strategiska giftermål för att få tillbaka gods. Amund Stake gift först efter att Birgitta Håkansdotter fått ärva Grupendal 1472.

Erik Magnusson (son till riddare Magnus Loghasson) innehade även Backagård i Kinne härad samt sålde med sin bror Bengt godset Råbäck till Frikke Grupendal vars dotter senare sålde Råbäck till Otte Torbjörnsson, samt:

(SDHK-nr: 19629); Erik Magnusson med bröder pantsatte Onsö och Ullerö i Näs (nu Dals-Eds) socken samt Torp i Torps socken, i Vedbo härad till Otte Ulfsson. Detta därför att deras styvmor Ingeborg var skyldig Otte Ulfsson 25 mark silver, ingående i hennes morgongåva. Otte Ulfsson gifte sig med en Ingeborg Nilsdotter (SDHK-nr: 20090).

senare;

(SDHK-nr: 29997) Riddare Erik Ottesson bortbyter till Anna, Eggert Grupendals hustru, egendomar på Dal: Torp i Torps sn, Onsjö och Ullarö i Eds sn samt Björsäter i Tösse sn mot två gårdar vid Uppsala.