NULL Skriv ut sidan - SV: Färlöv Per Swenson, 1710?

Anbytarforum

Titel: SV: Färlöv Per Swenson, 1710?
Skrivet av: Eva Dalin skrivet 2019-07-10, 10:23
Per Svensson i husförhörslängden föddes ”wid Påls mäßo 1710”.
Pålsmässa firades 25 januari.
I dopnotisen står:
Apost. Pauli dag Blef Swen Olls Son Per Hemma qristnad
för swaghets skull, och skulle wijdare Dom. 4 Epiphan.
 i Kyrkian Confirmeras, der som han till den tijden lefde.
Sal. Kristen Pers hustru bar honom. testes Oluf Perßon,
Per Ohlßon, Måns Tufweßon och Hanna Tuas i Strö.
Wart Confirmerat Dom. 4 Epihan.

Dominica 4  Epihania 1710 inföll 30 januari.



Per bodde på Roalöv 10.
Där hittar du i mantalslängderna bakåt i tiden även hans far och troligen också farfar. :)