NULL Skriv ut sidan - Olof Andersson i Åmål 1660-talet

Anbytarforum

Titel: Olof Andersson i Åmål 1660-talet
Skrivet av: Johnny Andersson skrivet 2019-06-13, 01:29
Behöver hjälp att hitta Olof Andersson som ska finnas i Åmål på 1660-talet. Troligen broder till den Anders Andersson i Gatan i Tveta sn. Möjligen fanns även föräldrarna Anders Persson och Kerstin Olofsdotter i Åmålstrakten.
Dombok Näs härad 1668   
“Näst kom för rätten Anders Andersson i Gatan i Tveta socken och så väl med skäliga köpebrev, som nämndens och flera gode mäns muntliga witnesbörd, bewiste hurusom han hade löst och köpt av Olof Andersson i Åmål all hans arvedel i bemälte Gatan för 40 riksdaler, av Karin Andersdotter i Gunnarsbol, Ingeborg och Ingrid Nilsdöttrar i Vickersrud och av Lars Andersson vid Örlösa/Överlösa bruk i Södermanland deras mödherne i be.te Gatan för 24 riksdaler. Eljest hade bemälte Anders Andersson själv ärvt en broderdel i bemälte Gatan efter sina föräldrar Anders Persson och Kerstin Olofsdotter att han nu med arv och köp äger hela gatan som är 1/3 hemman.”
Näs häradsrätt (S) AIa:2 (1658-1675) Bild 116 / sid 223