NULL Skriv ut sidan - SV: Stake

Anbytarforum

Titel: SV: Stake
Skrivet av: Veläng skrivet 2019-06-12, 12:35
Angående Amund Stake. Följande [...] "Kallas i Riks-Rådet Frih. Harald Stakes handskrifna person - Lagman i Wermland, och torde vara densamma, Amund Kath, vilken på denna tid verkligen var Lagman i nämnde provins"

... berörde inte Amund Stake utan snarare Harald underlagman i Värmland 1355 (SDHK-nr: 6866) och möjligen densamme som ägde Aska kyrka (SDHK-nr: 21644).

Brev (SDHK-nr: 6866) berör kung Erik Erikssons dombrev rörande Varnhems kloster. Herr Harald i Varnhem hade utarrenderat godset Österbo till Peter Eriksson (SDHK-nr: 21644) när han ägde Aska kyrka. Sigillet  i  brev (SDHK-nr: 6866) från 1355 har en lilja "hvarifrån utgå sex fänikor" och Harald Stjalk (Stjälke) nämnd i ett brev 14 Augusti 1400 i Norge kan ha varit samma person. Harald sålde "söndre Ullereng" i Skedsmo socken på 1300-talet. Brevet berör ett redan gjort köp. Källa nedan:

https://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst_2016.prl?b=5017&s=n

Tolkningen "fänikor" kan även vara de "blomklockor" i ätten Stakes senare vapenbild (liljan/liljekonvalj).

I brev (SDHK-nr: 38989) har Erik Stake och Peder Bonde fått godset Österbo eftersom Aska kyrka tidigare hade fått det av deras "föräldrar". Begreppet "föräldrar" kan betyda många saker.

Dessutom kan Peter Eriksson ha varit morfar till Håkan Svensson vars mor allt att döma hade patronymikon Petersdotter.