NULL Skriv ut sidan - SV: Stake

Anbytarforum

Titel: SV: Stake
Skrivet av: Veläng skrivet 2019-06-07, 23:31
Tack!
Mycket intressant! Och det verifierar "min" linje. Däremot stipuleras på Geni att Håkan Svenssons mor, Märta Svensdotter, skulle vara dotter till Jöns Heggasson, vilket inte stämmer med patronymet och det är väl dessutom knappast troligt att Håkan Svenssons far, Sven Pettersson, skulle ha gift sig med sin moster? Så vet man vem som var Märta Svensdotters föräldrar?

Hej,

jag har redan svarat dig angående Håkan Svensson i tråden som handlar om Bölja från Västbo. Hans mor hette Petersdotter, hennes tilltalsnamn är inte känt. Håkan Svensson var frände (släkt) med Harald Warg, enligt Olof Svensson "moders systerson". Håkan Svensson kan härledas till en Sven N.N. och N.N. Petersdotter samt att hans bröder var Olof, Anders och Jöns Svensson. Håkan Svensson var frände med Harald Warg och troligen fogde på Dal iallafall omkring 1457 - 61. Där tar det sedan stopp. Se tråden Bölja från Västbo.

Sedan är Amund Stakes fäderne inte känt. Han kan lika gärna haft ofrälse bakgrund. Patronymikonet är helt okänt. Jag skulle stanna där och inte försöka härledda längre bak.

Vill man dock göra det kan man spekulera kring godset Österbo som Lusse Magnusdotter (Månsdotter) gav till Åsaka (Asaka) kyrka 1482 (SDHK-nr: 31139) och som hade tillhört Erik (Amundsson) Stake och Peder Bondes "föräldrar" innan det gavs till förenämnda kyrka (SDHK-nr: 38989). En annan intressant observation i sammanhanget är Backagården som möjligen var belägen på gränsen mellan Österplana och Medelplana.

1417 innehade Erik Magnusson Back[a]gården i Österplana (Kinne härad) (SDHK-nr: 18873) och samma Backagård innehades troligen även av Amund Stake 1485 (SDHK-nr: 31540) fast då omnämnd i Medelplana (Kinne härad). Den Erik Stake omnämnd 1468 (SDHK-nr: 28889) kan ha haft patronymikon Magnusson/Månsson och varit far till Amund Stake. Men detta är däremot behäftat med sådan stor osäkerhet då både Amund Stake och Erik Stake inte har något känt patronymikon.

Den Erik Magnusson som innehade Backagården 1417 är Erik Magnusson som 1416 med sin bror Bengt fick Råbäck av Vadstena (SDHK-nr: 18699). Kronologiskt måste dock Erik Magnusson varit en farfar eller liknande till Erik (?) Stake. De kan nämligen inte vara samma person. Ty Erik Magnusson var son till Magnus Lågesson (verksam under mitten av 1300-talet). Möjligen fanns det en Magnus Eriksson.