NULL Skriv ut sidan - Karin Hemmingsdotter i Fagerhult

Anbytarforum

Titel: Karin Hemmingsdotter i Fagerhult
Skrivet av: Göran Sollin skrivet 2019-06-01, 19:26
Enligt Södra Vedbo härads höstting 1660.09.22: ”Matthias Jöransson i Fagerhult i Hässleby Sochn, Ryttare Under Stiernas Compagnie, föredragh för Rätten, huruledes såsom han medh sin Stiufdotters faderbroder, Markus Joensson i Ugglarp, nu nästförleedin den 21 Septemb. förlyektee ähr, Nembl. Således anbelangande hennes fäderne, som ähr totalet in alles werderat till 26 R:r. Så till moderen hustru Karin Hemmingsdotter och Stiupfadern Matth. Jöransson, ofuan:bte. 26 R:r. Hoos sigh nu behålla, till effter ofuanskrefwna Datum it åhr om. Och sedan setia dem till barnens nytta. Och eliest i endler tydh opföda barnet som deraas egit och intet afkorta derföre uthi någon månto. Och att faderbroderen Marcus hafuer tillyka wetskap, huru pennigarne blifua utsente och barnet opfostrat till huilket alt Marcus samptychte. Och Rätten dedh eena medh dedh andera Confirmerade”.

   Vid Generalmönstringen 1661.10.22 i Eksjö rider ryttaren Matthias Jöransson för Fagerhult, Hässleby socken vid ryttmästaren Johan Göransson Stiernas kompani av översten Hans Georg Stellansson Mörners (af Morlanda) regemente (Smålands Kavalleriregemente).

Vem var Karin Hemmingsdotter gift med innan, och var bodde dom? Och vad heter dottern?

Mvh Göran Sollin