NULL Skriv ut sidan - SV: FREDRICH LIND, BÅTSMAN

Anbytarforum

Titel: SV: FREDRICH LIND, BÅTSMAN
Skrivet av: Pia Gerdin skrivet 2019-05-01, 17:47
Ja, det är kanske så att det är två olika personer? Johan Lind fortsätter att gäcka oss... men det var nya uppgifter om att han byter namn till Persson Öhn.
Delar med mig av följande tillsvidare... Det är anteckningar av Olof Johansson f. 1857, sonson till Olof Johansson (Jansson) f. 1787 som i sin tur är son till Johan Lind och hans hustru Anna Johansdotter. Sammanställt till ”Gärden by genom tiderna” som finns på Nätra hembygdsmuseum av hans son Valdemar Gerdin f. 1883 (d.v.s. Johan Linds barnbarnsbarn).

sid. 8-9
//…På den tiden var lagen att " mö av ålder hon vara må står under förmyndare". Detta ville Sara Elisabet ej finna sig i, utan såg hon sig om efter en äkta herre och man. Hennes val föll på en dräng, Olof Jansson, som var född år 1787 och uppvuxit i Björnån, Nordingrå socken, fader och moderlös vid tio års ålder, varefter han på socknens bekostnad fått tillbringa några år i Nordingrå prästgård, där kyrkoherden den tiden var Bengt Zimmerman. Omkring 17 år gammal kom han till lärfthandl. Vallin i Spjute  som bondedräng och var då en ganska vild krabat, som både drack och spelade, så att han ett år fick tjäna utan lön för spelskuld. Vid krigsutbrottet 1808 blev han inkallad under fanorna och tjänstgjorde i Västerbotten som trängkusk. Han var där tvingad att obarmhärtigt natt och dag driva hästarna tills de stöpo och hade även sett raderna av de fallna krigarnas gravar. Hemkommen lyckligt från krigstjänsten, där han fått pli på sig, fick han snart goda tjänster, och som han dessutom skaffade sig stor skicklighet att spinna sytråd, gjorde han sig extra inkomster, varigenom han kunde skaffa sig kläder, i vilka han tog sig lika ståtlig som den tidens bondesöner.

Gjorda undersökningar i Nordingrå kyrkböcker synas visa att Olof Jansson ej var född i Björnån, men att där bott ett par, Johan Lind, och hans hustru Anna Johansdotter. Johan Lind synes knappast själv ha bott i Björnån, han har ej bevistat husförhören och nattvardsgångar samt är ej heller begraven Nordingrå. Änkan Anna Johansdotter från Björnån är därimot begraven i Nordingrå den 18 juli år 1797, död i bröstverk, 51 år 3 månader och 4 dagar gammal. Vid den förmodade sonens födelse skulle hon alltså ha varit 41 år. I varje fall hade den unge drängen Olof få minnen av sin moder och inga från sin fader, och kallade han sig vuxen på allmogens sätt Olof Jansson. …//

//… En tradition förmäler även att Israel Perssons äldsta dotter, Brita Stina? skall vara gift med Olof Janssons broder, torparen Jan Jansson i Bräcke, som blivit änkling i 50 års åldern och omgift sig med den 30 år yngre Brita Stina Israelsdotter. …//