NULL Skriv ut sidan - SV: Gris / Grijs / Grise

Anbytarforum

Titel: SV: Gris / Grijs / Grise
Skrivet av: Anders WestinYH skrivet 2019-04-27, 12:18
Har hittat en tredje ev. Gris där jag inte får ihop tidslinjen riktigt. Dvs Per Jonsson född 1622 och son till Kyrkoherden i Nätra Jonas Bolenius. Frågan är om modern skulle kunna vara Margareta Andersson Grijs(Bolenia). Dels är det lite oklart om han föddes i Vibyggerå eller Nordingrå. Borde det inte finnas dokument från födelsen som anger far och mor.

Tidslinjen då:
Håkan Jonsson född 1602 + Olaus J Hosselius född 1604 +NN Jonsdotter född 1610 = NN moder(märkligt att en prästs fru finns dokumenterad)
Karin Thurdin Bolenia född 1619 = här anges Grijs som moder vilket kan stämma med tanke på namnet Bolenia
Per Jonsson född 1622 = oklart, borde vara Grijs om Thurdin är dotter till Grijs.
Bröllopp Boleinus och Grijs 1622 eller 1623. Hur förhåller sig Per Jonssons födelsedatum till bröloppet. Är det rimligt att om PJ haft en annan mor att omgifte skett så snart?
Övriga barn 1627 ff = Väntade de verkligen i så många år om Karin Thurdin och Per J inte var deras gemensamma barn.