NULL Skriv ut sidan - SV: Lilliestjelke

Anbytarforum

Titel: SV: Lilliestjelke
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2019-04-26, 19:10

År 1698. Österbottens regemente. Öfverste Johan von Campenhausen. Generalmönsterrullor.
Rekryter från Brabant.

"General Munster Rulla Uppå dhee ifrån Brabandh till Riga Ankombne Recrüter till Kongl: May:ttz Österbottens Infanterie Regemente Och  Capitain Claus von Borgen Compagnie förstärkandhe dhett In Julio effter Kongl. May:ttz Allernådigste ordres indelt och sedhan d. December Anno 1698 på Riga slott munstrat blef.
/.../
[Soldat] N[ummer]: 21
Knechternes Nampn: Gustaf Liliestielke
Nation: Swensk
Adelsman: Ja
Huru gammal: 24
Wärfdh: Friwillig
Hwar han har tient för/Huru Lenge han har tient: Swerie 2 [år] Brabandh 7 [år]
Om han har swuret [eden]: ja"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00130 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054419_00130)

Källa: Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1698/3 (1698)

Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00135 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029096_00135)
Tjänat "i Swärie 1 [år], Holland 7 [år]

***

Generalmönsterrulla för Österbottens regemente år 1699 den 6 oktober
Capitein Claus von Borgen Compagnie
/.../
"6 Rothan
[Soldat] Nummer 36
Gustaff Lielienstelk
Nation: Swänsk
Adelsmänn: 1
Huru gammal: 25
Brabanske Recreuter: 1
Hwar han har tient förn/Huru länge han har tient: Swärie 1 [år] Hollandh 7 [år]
Om han har Swurit: 1
recrüt Fått afskedh i Junj 1699. Adelsman"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00339 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054439_00339)

Källa: Rullor 1620-1723,  SE/KrA/0022/1699/3 (1699)

***

EÄ, TAB 8
"Gustaf Lilliestielke (son av Bengt, Tab. 6), till Ingabo i Ottravads socken, Skaraborgs län och Yttersjöholm i Långaryds socken, Jönköpings län, som han erhöll vid arvskiftet efter fadern ((M.) 1706-06-22. Född 1674. Var 1692 soldat vid svenska livregementet till fot (At (KrA.).). Död 1710-06-28. Gift 1701-06-01 med Magdalena Baaz, död 1731 på Ingabo och begraven 1701-06-20, dotter av kyrkoherden i Acklinga pastorat av Skara stift Lars Baazius och Margareta Håkansdotter Ungia.
Barn:
Metta, döpt 1702-09-28 Oltorp, död på Oltorp och begraven 1702-12-07"

https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120 (https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lilliestielke_nr_120)