NULL Skriv ut sidan - SV: Gris / Grijs / Grise

Anbytarforum

Titel: SV: Gris / Grijs / Grise
Skrivet av: Per Sundin skrivet 2019-04-16, 06:19
Ja, det är en bror till "prästfrun". Men kopplingen till Ingel Gris går fortfarande inte att göra. Eftersom den inte finns för närvarande så kan man också leka med tanken att någon sådan inte finns. Ingel tar eller får namnet eftersom han var fosterson till Anders Jacobsson (Gris), kommendör på flottan vars hustru Kerstin Persdr finns på Ulvön 2:1 1675 eller att namnet finns i Nätrabefolkningens medvetande och kändes som ett bra båtsmansnamn.
Den Ingel Christophersson som var fadder i Norrtälje till ett barn till mjölnaren Mats Matsson kan vara Nätrabåtsmannen, och det ger tankar om att han kan vara t.ex. barnbarn till borgaren Ingel Olofsson där, född i början på 1600-talet.