NULL Skriv ut sidan - SV: Olof Jonsson Viol f. 1685 Estersmark

Anbytarforum

Titel: SV: Olof Jonsson Viol f. 1685 Estersmark
Skrivet av: Gun Jonsson skrivet 2019-04-06, 17:00
"Brita Johansdotter ifrån Estersmark angafs hafwa födt oäkta barn, deth hon tilstår, och barnet wara födt Kyndelsmesstyden sidstleden: föregifwandes Soldaten Olüf Jonsson Fiohl wara dess fader, som 1704 üthcommenderades: upwysandes ett bref af d. 28 Aprilis sidstleden üti Bregodice, där uti han skrifwer sigh wilia henne hafwa till sin Hüstrü när Han Kommer heem, och beder henne see wäll om deras barn. Soldaterna Nills Nilsson Orre, Johan Ståltz, Päder Frimodigh och Anders Ståltz attesterar i Brigodzice d. 1 Julj sistleden, at Fiohlen henne ächta will"

Hans far Jon Olufsson berättade att han inte känt till Olofs och Britas förhållande. Men vid avmarschen hade Olof sagt till sin mor att han givit Brita tree Caroliner i trolovningsgåva.
Sergeant Olof From som nyligen från Pålland, hemkommen är, berättar honom för sigh widh afresan säya sig skola henne ächta. Om Gud ville hjälpa honom hem. Barnet ansågs därmed fött under äktenskapslöfte. Brita förklarades som Olofs laggilla hustru. Olof var avliden. Domen blev böter för otidigt sängalag.

De militära rullorna ska ha förstörts i samband med Poltava.

Viol var nog rätta soldatnamnet.

Riksarkivet verkar inte ha publicerat domboken.
Men papperskopia kan nog köpas från landsarkivet i Härnösand.