NULL Skriv ut sidan - SV: Olof Jonsson Viol f. 1685 Estersmark

Anbytarforum

Titel: SV: Olof Jonsson Viol f. 1685 Estersmark
Skrivet av: Stefan Gelow skrivet 2019-04-05, 23:36
Inlägget är uppenbarligen förkortat till det relevanta här, nämligen att Malin Olofsdotter har en morbroder Lars Brunberg [som för hennes talan] och en fader Olof Jonsson [om vilket det hela handlar].
Om du är intresserad av målet finns det på Arkiv Digital
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län (AC) EXIe:3981 (1721-1723) Bild 370 / sid 32 (AID: v909014.b370.s32, NAD: SE/RA/42042202)
Avser renoverade domboken för Bygdeå ting som påbörjats 1721-03-31.


Notisen är inte så kort. En del konstigheter som jag antagligen läst fel, men dess mening är ganska lättolkad. Malin Olofsdotter, som initialt oäkta dotter men erkänd som äkta i efterhand, till soldaten Olof Jonsson, son till Jon Olofsson i Estersmark, vill, med sin morbroder Rustmästaren Lars Brunberg som representant, få tillgång till arv efter sina farföäldrar, vars hemman hennes farbroder Gabriel Jonsson nu verkar besitta. Men eftersom det finns ett testamente från hennes farföräldrar från 1719-11-30 i vilket de ger Gabriel full tillgång till deras lösa och fast egendom, inklusive hemmanet som inte är speciellt stort, kan rätten inte detta tillåta utan kan bara erkänna henne ha rätt till de totalt 40 daler som Gabriel Jonsson själv nu och tidigare erbjudit henne.

Har inte bibehållit stavningen, men i möjligaste mån försökt använda samma ord:
[
Det[?] månde Malin Olofsdotter ["Ohls dåtter"] i Estersmark igenom sin morbror Rustmästaren Lars Brunberg påstod, att ärva sin fader Olof Jons far och mor, utav dess farbroder Gabriel Jonsson i bemälte by, havandes hennes fader gått ut soldat och varit ogift, men en tid därefter har denna flicka blivit oäkta född, och dess moder sedan av soldaten Olof Jonsson för ärl. eller dess hustru förklarat, varemot Gabriel Jonsson praesenterade, den Testamentsskrift av 1719-11-30 därutinnan hans fader Jon Olofsson i Estersmark med sin hustru uppdrager all sin fasta och lösa egendom till bemälte Gabriel och den behålla och nyttja utan klander, alltså och som saken befanns av sådan beskaffenhet som förmältes jämväl att hemmanet ej består av mera än 9 skällsland i skatt, varav föräldrarna tagit en[?] tunnland jord till sitt i livstiden uppehälle och förgånga efter landstens[?] vanl. bruk och sedvana, finner Rätten för skäligt i anledning av Kongl. Maj:st Testamentsordning av år 1686 Par 1, bibehålla Gabriel Jonsson vid sitt av föräldrarna med fångna Testamente havandes dock Gabriel Jonsson erbjudit sig i förledet år, att giva denna sin brorsdotter Malin utan laga process 30 Dr och nu påökta 10 Dr Kmt men dess morbroder rustmästaren vill ej den med sig benöja låta, utan påstår mera, vilket som det strävar[?] emot Testametsskriften av förenämnda Dato så kan ej heller rätten henne mera till denna än som Gabriel Jonsson godvilligt henne bjudit och än erbjuder sig vilja och lova giva.
]


/Stefan Gelow