NULL Skriv ut sidan - SV: Bröms

Anbytarforum

Titel: SV: Bröms
Skrivet av: Jörgen Blästa skrivet 2019-03-29, 15:24
Jag har gått igenom dom renoverade domböckerna för Enångers tingslag med detta resultat vad anser Bröms.

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3131 (1601-1634) Bild 1680 / sid 163
Arrendatoren i Ångermanlandh Wällachtadt Anders Erichsson ...

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3131 (1601-1634) Bild 1850 / sid 180
Welachtatdt Anders Erichsson i Nyåker ...

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3131 (1601-1634) Bild 2420 / sid 237
... Ehrligh och Wälachtadt Andhers Erichsson Bröms i Nyåker Befalningsman i Helsingeland ...

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3134 (1650-1652) Bild 4360 / sid 438
... Sal. Anders Erichsson Bröms efterlefwerska H: Anna Elofsdotter i Nygården ...

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3140 (1657-1659) Bild 2170 / sid 210
Dato lätt Befalningsman Wäl:t Lars Isachsson upbiuda Sahl. Anders Erssons twänne hemman Nembl. Nyåker 22 öre i skatt och Myra 8 öre i skatt ...

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3141 (1660-1660) Bild 1750 / sid 165
... Sal. Anders Ersson Bröms för sin Son Erich Andersson ...

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3146 (1664-1665) Bild 3730 / sid 358
... Erich Andersson, och Elias Andersson Bröms på dheras rätta arfpart af Nyåker och Myra hemman ... dheras Swåger Erich Ersson i Ängia ...

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3159 (1677-1677) Bild 2920 / sid 282
Erich Andersson Bröms begiärte å sine och sine yng__ Syskons Capitein Hindrich Andersson Bröms och Systren Helena Bröms ...

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3161 (1678-1679) Bild 2230 / sid 216
Erich Ersson i Ängia och Erich Andersson Bröms wille tilltahla sin Swåger Håkan Jonsson i Nygården om den arfwe Jord som dhe uti Nyåker och Myra hafwa att fordra , Erich Ersson på sin hustrus och Erich Andersson på sin broders Capitens wägnar ...

Så dom 3 Andersson Bröms som skrivs in vid Härnösands gymnasium 1647 var säkerligen söner till befallningsman Anders Eriksson Bröms och hans hustru Anna Elofsdotter (Tersera).