NULL Skriv ut sidan - SV: Emigranter fra Göteborg før 1869

Anbytarforum

Titel: SV: Emigranter fra Göteborg før 1869
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2019-03-25, 16:13
Personer som utvandrat fr.o.m. 1861 finner du här: Summariska folkmängdsredogörelser (https://sok.riksarkivet.se/summariska-folkmangdsredogorelser).

Här finns SCB-utdrag från församlingarnas utflyttningslängder. (Information om vad SCB-utdrag är finner du här: Befolkningsstatistik (http://www.arkivguiden.net/ag08/ag08013.shtml).)

Första sidan för varje församling innehåller bara ett statistiskt sammandrag för befolkningen. Därefter kommer en eller flera sidor med de som utflyttat ur riket från församlingen. Men det står inte om de har emigrerat via Göteborg, bara till vilket land de flyttat.

Detta är inte en databas där du kan söka på en persons namn. Du är tvungen att gå igen listorna för församling efter församling. Och en person som emigrerade via Göteborg kunde ju komma från en församling i en annan del av Sverige...