NULL Skriv ut sidan - SV: Plagman

Anbytarforum

Titel: SV: Plagman
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2019-03-21, 21:21

"Mantahls Rulla Uppå Höge och Nedrige SiööOfficerare Anno 1677
/.../
Bardberare
Gesäller
Extraordinarie
/.../
Abraham Plagman
fången i sista slaget d 1 Julij 1677 och sedermera giort tiänst wedh Armeen hela åhret och niuter sin löhn här efter K:l M:ts allernådigste breff"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038355_00264 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038355_00264)


År 1676 - se: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038355_00234


Källa: Flottans arkiv, Rullor på amiralitetsstaterna, SE/KrA/0500-0503/0503/036/I a/3 (1665-1678)