NULL Skriv ut sidan - Hur tolka testresultat från FF/autosomalt dna?

Anbytarforum

Titel: Hur tolka testresultat från FF/autosomalt dna?
Skrivet av: Lars Fälting skrivet 2019-03-09, 15:16

Hej,
Jag har nyligen börjat titta på FTDNA's Chromosome Browser och In Common With-verktyg och försöker förstå hur jag kan använda resutaten ifrån dessa.

Kan någon med bättre kunskaper än mig kommentera om mina resonemang nedan stämmer eller vad som är fel?

Fall a)
Jag har t.ex. två träffar i samma kromosom. Den ena personen med ett block på 32 cM och den andra personen med block på 24 cM. Det längre blocket överlappar det kortare. Jag ser också (via In Common With) att de två personerna ingår i varandras lista av dna-träffar.
Kan jag då dra slutsatsen att vi alla tre delar en gemensam ana?

Fall b)
Jag har två andra träffar, en mor och hennes dotter. Jag delar 53 cM med modern och längsta blocket är 37 cM. Och jag delar 69 resp. 28 cM med dottern. (Jag ser f.ö. att dotterns 28 cM-block motsvarar moderns 37, men dottern har ett hål i sekvensen). Hur kommer det sig att jag delar mer dna med dottern än med modern (69 vs. 53)?
Kan det bero på något annat än att dottern fått dna via fadern som matchar mitt?