NULL Skriv ut sidan - SV: Zion

Anbytarforum

Titel: SV: Zion
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2019-02-04, 21:46

"Datum Stockholm 20 Martius 1673
Confirmation på Rustningzfrijheeten aff hemmanedt Kiinnewedh i ÖsterGiöthlandh, för Lieut: Zion Skarps Änkia och Arfwinger, sampt een lijten uthjordh i hennes Lijfztijdh.
WIj Carl .p. Giörom wetterligit, att Oss haf:r hafwer för detta Lieutnantens under Östgiötha Regementet Zion Skarps Änkia hustru Karin Månsdotter underdånigst framtee låtit wårt nådige breef, honom Lieutnanten A:o 1666 d: 6 Decembr: gifwit, dheruthinnan honom hans hustru och arfwinger förunnes hemmanet Kinnewedh benembdh, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038899_00300 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038899_00300) ff

Källa: Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/404 (1673)


Se även: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038871_00074 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038871_00074) ff
Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/376 (1666)