NULL Skriv ut sidan - SV: Bosaeus / Bozaeus

Anbytarforum

Titel: SV: Bosaeus / Bozaeus
Skrivet av: compleo skrivet 2019-01-27, 13:22
Constantinus, det finns en akt i Svea hovrätts Liber causarum som skulle kunna ge svar på detta, jag har bara snabbläst domen (rätt många sidor), men i samband med hans vigsel 1638 hade han uppbjudit en gård som hans hustru uppenbarligen hade börderätt till. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068021_00208

Enligt Olga Dahl (gbgtomter.se):

"Det framgår av magistratens registratur 1673 (Ba:3), att burggreven Israel Norfeldt redan den 25.10.1659 enligt ett köpebrev undertecknat i Stockholm av fordom kamreraren Jonas Abrahamssons efterleverska hade köpt denna gård i hörnet av Kungsgatan, västan om lilla Västra hamnen, sunnan om David Becks gård (1.32–33) i samma kvarter I en artikel av Erik Dahlgren ang. ”Det västsvenska generalguvernementet s 1648–1654 arkiv” (Birger Lundberg: Arkivveten-skapliga studier IV:27) förekommer en del uppgifter om denne kamrer Jonas Abrahamsson. Han var det västsvenska generalguvernementste första kamrer och hade tidigare varit i generalguver-nören, fältmarskalken Lennart Torstenssons tjänst. Även sedan Torstensson den 7.4.1651 hade avlidit, kvarstod han i tjänsten under den nye generalguvernören pfalzgreven Adolf Johan. 1652 väcktes åtal mot honom och hans svåger räntmästare Olof Stephansson för bristande redovisning (GGa E 385). Kamrer Jonas Abrahamsson antecknas 1650 som skriven i andra roten. Han var död den 28.7.1654, då hans änka Brita Stephensdotter anklagades av fiskalen Olof Claesson för att hon retarderat det gårdeköp om änkans broders. räntmästare Olof Stephanssons gård, som hon ingått med Petrus Phrygius."

Not: OS kallas tidigare proviantmästare. På GF skall det enligt SBL och N Hård Af Segerstad (SoH 1996:1) finnas en utredning av släkten Genberg av Gösta Genberg. JB kallas aldrig G.