NULL Skriv ut sidan - SV: Bosaeus / Bozaeus

Anbytarforum

Titel: SV: Bosaeus / Bozaeus
Skrivet av: compleo skrivet 2019-01-26, 14:15
Fler kompletteringar:

Nils Christiansson Bozaeus, student i Uppsala 1686; auskultant i Svea hovrätt 1689 13/2; vice notarie där 16901; auditör vid Livregementet till häst 1691 10/92. Han ingick  äktenskap redan under hans tid vid Svea hovrätt3:

»Ensligheet fördrifwes när godt nöije gifwes : framstält då den ehreborne och wällbetrodde herren notarien uti Kongl. Swea hoffrätt herr Nicolaus Bozæus, med sin käre brud ehreborne, kyske, och kyckit dygderijke jungfru jfr. Wendela Lundia, til en liuflig sammalefnat, ett ouplösligit ächta förbund, uti förnämt folckz närwaru, ingick uti Stockholm, anno 1690. den 12. octob. / Til skyldig tienst af Petro Bozæor»

Nils Olofsson Bozaeus, student i Uppsala 1688; auskultant i Svea hovrätt 1692 22/104; löfte på första ledigblivande kanslistbefattning i Krigskollegium 1694 11/9; andre kanslist 1695 27/7; kanslist 1700 19/3; handhade tillika registratorstjänsten; avsked 1711 11/4 sannolikt med aktuarie karaktär; sedermera direktör vid sidenfaktoriet i Sthlm efter svärfadern5, †  1713, begr. 19/12 i svärfaderns grav i Maria Magdalena6. Gift 1709 27/5 i Stockholm (Maria) med Johanna Widerholt von Weidenhofen, dotter till Johan David Widerholt von Weidenhofen och Rakel Uttenhofen. NOB ärvdes av sin systerson kommissarien i Krigskollegium Nils Jacobsson Burman och hans medarvingar7-9.

1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068588_00198
2. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0039039_00760
3. Bröllopsvers, Zetterströmska biblioteket, Östersunds bibliotek .
4. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0068589_00018 & 73
5. Krigskollegii historia I, Kleberg
6. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0055299_00053
7. Hernösands Stifts Herdaminne I, Bygdén, s. 197
8. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0066757_00032
9. Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:147 AID: v222474.b4320.s397