NULL Skriv ut sidan - SV: Lundius

Anbytarforum

Titel: SV: Lundius
Skrivet av: Stefan Simander skrivet 2019-01-25, 08:10
Om släkten Lundius / Lundia i Jönköping och Uppsala diskuteras i flera inlägg i tråden om släkten Bozaeus med början i detta inlägg av Niklas Kant:

Nils Bozaeus var gift före 1696 10/11 med en dotter till professorn vid Uppsala Carl Lundius. Detta skulle kunna förklara varför en dotter till NB hamnade på Gotland eftersom en annan måg till Carl Lundius var superintendenten över Visby stift, Johan Esbergius.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIe:709  AID: v420526a.b2010.s194

Carl Lundius barnaskara verkar förvånansvärt dåligt utred, jag försökte attackera med likvidationerna över sönerna Johan Lillienadler och Gustaf Lillienadler, men det gav tyvärr ingenting.

Se https://forum.genealogi.se/index.php?topic=68917.msg1491992#msg1491992


Detta är väl regementsauditören Nils Bozaeus (1668 ca i Härnösand - 1708) som skulle vara g m Carl Lundius dotter?


Per, det stämmer. Kanske skall påpeka att detta var ett slumpfynd. Har alltså inte bedrivit några större efterforskningar. Tidigare har det förts diskussioner kring detta. Om inte NB var gift flera gånger än två, så ringdes för första hustrun (Vendela Lundia/Lundius) 1705 1/2 i Stockholm, Klara församling.

Det borde vara en relativ enkel uppgift att lösa ut barnaskaran efter Carl Lundius. En annan sak som skulle tala för att Eva Maria Bozaeus var en dotter till NB (Nils Christiansson/Kristiansson Bozaeus) och en dotter (Vendela Lundia/Lundius) till Carl Lundius är att EMB(Eva Maria Bozaeus/Bozaea/Boseii) äldsta barn får det ovanliga namnet Clara Aurora, samma namn som Johan Esbergius(Esbergii) dotter (Clara Aurora).

Carl Lundius son Johan, adlad Lillienadler avled barnlös och NB  (Nils Kristiansson Bozaeus) var troligen bosatt i Stockholm, Klara, där det även ringdes för honom varav man bör söka i Stockholms rådhusrätts protokoll 1705-1708 efter en avvittringsskrift.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056218_00018


En jungfru Helena Lundia var dopvittne i Uppsala domkyrkoförsamling 25/4 1695. Känner någon till hennes vidare öden?

 Auditören Nicolaus  Bozaeus dopvittnade för Johan Esbergius son Carl 11/1 1696.

Även en jungfru Christina Lundia, dopvittne 22/9 1698, förefaller vara okänd för oss. Vidare öden?

En dotter till Carl Lundius blev gift med Petter Hoffrén från Sotkamo sn i Kajanaland, som dog 1699 (själaringning 12/6) i Klara fs i Stockholm. När var de senast vigda, måtro? Under avsnittet rörande protonotarier i Anton Anjous tryckta verk från 1899: "Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898" från 1899, sida 184:

Nr. 2 (1696-1697): "Peter Henricsson Hoffrén, Ausc. i Svea H. R. 25/9 1689; Proto Notarie i Hof Rätten 30/9 1696; Advocat-Fiscal i Kammar Collegio 1697. Gift med en dotter af Professoren vid Upsala Universitet Carl Lundius."
http://runeberg.org/sveapres/0210.html
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2834


"Auditören Nicolaus Bozaeus dopvittnade för Johan Esbergius son Carl 11/1 1696."

Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, huvudserie, SE/ULA/11632/C a/1 (1693-1706) Bild 28 hos SVAR.
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0004335_00028#4

1696 "Dz 11 Januarii Christnades Theo. Doct. Johannis Esbergii Son
Carl. som föddes dz, 9 Jan.            Faddr.

H:r Prof. Andreas Goeding.           Fru Wendela Lohrman.

H:r Audit. Nicolaus Bozaeus.       H. Marg. Agrivillia." (nämnd i inlägg härovan https://forum.genealogi.se/index.php?topic=68916.msg979393#msg979393)


Kyrkor i Seminghundra härad (1919) s. 406

"Ljuskrona av mässning med 16 ljusarmar i två rader. Staven, krönt av en dubbelörn, slutar i ett klot med inskription:

»GUDJ TILL ÄHRA OCH SKÅNHELLA KYRKIAS PRYDNA SAMPT TIL EN ÅMINNELSE /
ÄR DHENNA LIUS CRONA FÖRÄHRAT AF AUDITEUR: WÄLB: H: NICLAS BOZÆUS /
OCH DES SAHL: K: MAKA I LIFSTIJDEN VENDELA LUNDIA MEDH /
DES BARN OCH ERFWINGAR D. 25 DECEMB: Ao 1705.»
H. 85 cm. B. 80 cm ."

Möjligen var hon tidigare gift med en häradshövding "Molner"?, fadder i Uppsala 1696 15/1.


Stort tack, Niklas! Jag hade förväxlat denna Vendela Lundia med en faster med samma namn som begravdes 27/4 1707 i Jönköpings Kristina fs. Eller handlar notisen på sida 45 i F:1 i själva verket om farmodern Vendela Laelia?


Carl Hansson Lundius, † 1675 9/4, g. m. Vendela Laelia(Laelius), † 1676 14/7.

Barn:

Lars Lundius, auskultant i Göta hovrätt 1656.
Hans Lundius, levde 1695, löjtnant, bodde på Nykulla Backegård i Tjureda, g. m. Brita Hillebard, levde 1695, dotter till Erik Axelsson, adlad Hillbard, nr 629.
Vendela Lundia(Lundius), † 1707 27/4 i Jönköping. G. m. advokaten vid Göta hovrätt Johan Persson Wetter (bgr 1658 18/6).

Carl Carlsson Lundius, född 1638-04-08 i Jönköping; Ord. jur. professor 1678 19/5 i Uppsala; † 1715 22/2 i Uppsala. Gift 1662 med Gertrud Lohrman, † 1714, dotter av justitieborgmästaren i Uppsala Thomas Lohrman och Helena Gustafsdotter.

Barn:
Helena Lundia(Lundius, f. 1666 9/12 i Uppsala, † 1666 24/12.
Johan Lundius, adlad Lillienadler, född 1671 i Uppsala, Assessor i Göta hovrätt. Död barnlös 1724 21/2 i Jönköping.
Gustaf, bg 1678 21/4 i Uppsala, 3 dagar gammal.
Magdalena Lundia(Lundius), g. 1694 m. superintendenten på Gotland Johan Esbergius, f. 1665 2/4 i Kumla, † 1734 17/4 på Gotland.
Catharina Lundia(Lundius), f. 1676, † 1762 15/10 i Västervik, gift med Gustaf Samuel du Rietz, nr 666, f. 1679, † 1733.
Carl Lundius, stupade 1709 7/1 vid Veprik, student i Uppsala 1680, kaptenlöjtnant vid Upplands infanteriregemente 1702.
Gustaf Lundius, adlad Lillienadler, f. omkr. 1687 i Uppsala, löjtnant vid Dückers dragonregemente 1708, fången vid Perevolotjna 1709, hemkommen 1722 och erhöll ryttmästares grad. Levde 1735 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0065290_00184
N.N., gift med advokatfiskalen i kammarkollegium Peter Henricsson Hoffrén, † 1699 i Stockholm, själaringning.
12/6 i Klara.
Sophia/Sofia Lundia(Lundius), gift med kyrkoherden i Piteå landsförsamling Daniel Solander, fadder 1715-07-05 i Uppsala, Pastorn i Piteå Daniel Solanders fru Sophia Lundia.

EÄS, SoH SoH 1987:2, 1989:1, 1993:1, Hernösands Stifts Herdaminne III, Bygdén, s. 75f


Tack igen, Niklas. Jag har tittat på dopnotisen från 15/1 1696, och vill tyda ut faddern ifråga till häradsf[ogde] Molners hustru. En bruksbokhållare Henrik Mölner från Västland socken ingick giftermål 18/11 1688 i Nikolai församling i Stockholm med Sara Brandt. Henrik Mölner utnämndes till kronofogde för Seminghundra härad 31/7 1694, och makarna Mölner var vid doptillfället bosatta på Fogsta i Uppsala-Näs socken.
https://pontusmoller.se/2008/01/03/molner-moller-mollerson/


Skriver ur minnet men jag har jobbat mycket med släkten Lundius. En av Carl Hansson Lundius hustrur hette Gertrud Lohrman, så den faddern som heter Wendela Lohrman är troligtvis en släkting till Gertrud Lohrman. Lohrmans hade tyskt ursprung och någon av dessa adlades Lohreman.


Tack Constantinus, det låter mer rimligt. Ytterligare kompletteringar till Carl Lundius barnaskara:

Helena Lundia, begr. 1746 27/2 i Uppsala. Gift med Peter Henricsson Hoffrén (1-2).
Margareta Lundia, begravd 1743 9/6 i Uppsala. Ogift (2-3).
Christina Lundia. Gift med bokhållaren och räntmästaren Nils Rommel (4).
Carl Lundius. Gift med Anna Sibilla von Hölster, inga barn tillsammans (2).
Johan Lillienadler, (född Lundius). Han verkar ha testamenterat sin egendom till sin hustru (5).

1. Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIc:60 (1745-1745) Bild 1510 / sid 282 (AID: v402194.b1510.s282, NAD: SE/ULA/11035)
2. https://forum.genealogi.se/index.php?topic=71409.msg1421971#msg1421971
3. Länsstyrelsen i Uppsala län. Landskontoret I 1634-1900 EIc:55 (1742-1742) Bild 1820 / sid 347 (AID: v402189a.b1820.s347, NAD: SE/ULA/11035)
4. Uppsala rådhusrätt och magistrat FIIa:16 (1747-1750) Bild 3 / sid 2 (AID: v149520.b3.s2, NAD: SE/ULA/11661)
5. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0067737_00330


Sofia Catharina Lundia(Lundius), född 1679 i Uppsala, dog 17/1 1757 i Piteå lfs, där även hennes syster Margareta Lundia bodde under hela 1720-talet. Margareta stod fadder vid 25 tillfällen mellan 4/6 1720 och 29/9 1729. Vid fyra tillfällen (16/2, 2/11 och 20/11 1722 samt 12/12 1723) kallades hon för mamsell Greta Maria Lundia i dopboken.

I Uppsalas husförhörslängd återfinns i början av 1730-talet på salig professor Lundii gård belägen i elfte kvarteret Kroken systrarna fru Hoffrén, hustru Solander och mamsell Lundia.
Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:1 (1728-1736) Bild 35 (AID: v126488.b35, NAD: SE/ULA/11632)

Helena Lundia, fru Hoffrén, hörde till akademistaten i mantalslängderna för åren 1720-1742. Hennes antagligen enda barn Gertrud Elisabeth Hoffrén från Klara församling i Stockholm, begravdes i Uppsala 20/9 1711.

Christina Lundia begravdes i Uppsala 9/2 1749, och maken Nils Rommel likaså 19/2 1754 vid 81 års ålder.

Ja, nu har vi nog funnit samtliga kända barn till paret Carl Lundius och Gertrud Lohrman som alstrat sammanlagt 18 barn. Jag uppskattar att ordningsföljden blir bland syskonen, födda ca 1662-1687:
Carl (student 1680),
Tomas (bör ha funnits, som är namngiven efter morfadern),
Helena den äldre (1666),
Vendela,
Helena den yngre,
Johan,
Magdalena,
Christina,
Catharina (gift 6/6 1705 i Uppsala),
Gustaf den äldre (1678),
Sofia (gift 1698 enligt dödboken för Piteå landförsamling),
Margareta och Gustaf den yngre.
Då återstår fem barn som avlidit under barnaåren, och vars namn förblir obekanta för oss.