NULL Skriv ut sidan - SV: Ointroducerad adel, eller?

Anbytarforum

Titel: SV: Ointroducerad adel, eller?
Skrivet av: Mikael Andersson skrivet 2019-01-15, 14:08
Ja tyvärrr mycket snårigt. Det är inte ens säkert att de använde namnet Skute. Ett par tillfällen då namnet burits så var Hans Skute borgmästare minst 1531 i Linköping, gift med Barbro, levde 1560.

Linköpings Domkyrka, B Cnattinguis mfl: ”Gravsten nr 113. Över Birgitta, död 1548 och hustru till borgmästaren i Linköping Gunne Larsson. Stenen också lagd över fyra barn till Henrik Hansson Skute (vars initialer förekommer på stenen), alla döda 1566." Längre ner i samma text: "113. Gunne Larsson var borgmästare i Linköping 1506-1518 och därefter i Söderköping. Hans hustru, Birgita, kan antagas ha dött år 1548. Möjligen var hon släkt med den Henrik Skute, vars namn och bomärke återges på stenen. Enligt Spegel var den förste bäraren av namnet Skute en munk i Söderköping, som efter reformationen gifte sig och blev notarius i staden. I Linköping var en Hans Skute borgmästare 1531. Sonen Henriks familj drabbades svårt." 

Sedan har vi de två bröderna. Ur Stockholms stadsmurar: ”Arvsskifte efter Katarina Bökmans mellan bröderna Henrik och Per Skute i Linköping, deras hustrurs styvfader Eskil Eriksson. Henrik Skutes hustru Marina Bökman."

Henrik/ Hendrich Skute/ Skulte / Skutte/ Skotte, d: 1566 gift med Marina Hansdotter Bökman. Handelman. ” En man med namnet Henrik Skute fick 1553 tillstånd att föra spannmål genom Lübeck ner till de tyska uppstäderna.” Linköpings Domkyrka, B Cnattinguis mfl: 124. Gravhäll av grå kalksten, dekorerad i låg relief. Två växtornerade pilastrar bär upp en rundbåge och omsluter initialerna HHS samt en sköld med bomärke. Inskrift: HER LIGGER BEGRAFVEN THEN AERLIGHE MAN SALIGHE HINRICK SKVTE HVILKEN AFSOMPNADHE I CHRISTO THEN 4 SEPTEMBRIS ANNO 1566 MEDH TRY HANS BARNN STAFFEN HINRICK SKVTES SON BRITA OCH KARIN HINRICK SKVTES DOETTER G.D.S.N.A. (Gud Deras Siälar Nåde Amen) 1566. Mått: 179x 106 cm. Jfr gravsten nr 113.”

Per/ Peder Eriksson Skute, d: 1616 åtminstone borgmästare i Linköping 1576–1611. Tillägget (Tre Musslor) verkar ha kommit från frun Karin Olofsdotter.

B Cnattinguis verkar ha tänkt sig att Hans Skute var far till Henrik, vilket jag ej tyvärr kan bevisa.

Bo Persson i Anbytarforum  "Vad gäller Erik Persson i Söderköping, synes han endast vara omnämnd vid ett enda tillfälle, i Söderköpings tänkebok 1586 14/8." Näms dock även Genealogisk tidskrift 1958:1 "6/10 1701 i Sunnerbo dbk vittnas att borgaren Erik Persson i Söderköping efterlät tvänne döttrar, av vilka den äldre Elin, blev gift med sal. lektorn i Växjö Gislo Unnerus, och den yngre, Karin, kom till Sthlm och blev gift med en fransos och drottning Christins knappmakare Niclas Rothman, med vilken hon hade en endaste son, nu salig inspektoren över store packhuset i Stockholm Jacob Rothman."