NULL Skriv ut sidan - SV: Åkerbo häradsrätt C0103534_00216

Anbytarforum

Titel: SV: Åkerbo häradsrätt C0103534_00216
Skrivet av: Eva Dalin skrivet 2019-01-11, 12:58
År 1772 d 4 Decemb förRättades uppteckning och
Wärdering på den lösa Egendom som befanns efter
afskiedade Ryttaren Axell Hällman i Ödesberga
söm med döden af gådt och efter sig lemnat fyra
Söner älsta Sonen Lars Hällman  hand-
lande i Stockholm, And. Hällman mestare
wid Skräddar Embetet i Stockholm, Axel
Hällman handlande i  Arboga stad, Pehr Häll-
man gesel wid Buntmakar Provition
och ur riket borta, alla myndiga men icke
när warande allenast Lars Hällman
på de från warandes wägnar war äldre
Lars Olßon i Ödesberga när warande och deras
Rätt iakt tog och till  sades Lars Hällman
tillika med nu änka Ingrid Larsdotter som
som warit i huset wid dödstimman att lagligen
upp gifwa Egen dommen ty före togs med
för Rättningen