NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp Kerstin Olofsdotter död 6/3 1698 Snöre

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp Kerstin Olofsdotter död 6/3 1698 Snöre
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2019-01-07, 19:03

Martius 6 Hustru Kirstin Olofzdotter i Snöre och hafwer lefwat
Christeligen och well* i 30. åhr siukdomen bestod af starckt holl**
och styng i bröstet.

* väl
** håll

6 mars var begravningsdagen.